Legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok

0
2334
Fotók: Balla Imre

Július 1-jén kezdődött, július 4-én ért véget Csíkszeredában az egyházmegyei ministránstábor, ahogyan erről korábban is hírt adtunk. A tábor szervezőinek, Simó Gáspár és Balla Imre iskolalelkészeknek a munkáját Erdély Imre tanár és tíz önkéntes fiatal segítette. A tábori beszámolót és résztvevők vallomásait olvashatják.

A 2021-es gyulafehérvári egyházmegyei ministránstábor születéséről és lezajlásáról elmondható, hogy az Úr akarata valósult meg. A számos eltántorító körülmény és járványhelyzet ellenére a Szentélek jelenlététől átjárt négy csodásan szép és tartalmas napot élhetett át 80 ministráns, 8 középiskolás nagyobb fiú és segítőik.

A vidám hangulatú napok pörgős és változatos programjáért Simó Gáspár, a Segítő Mária Gimnázium spirituálisa felelt. Ő mint gyakorlott táborszervező énekes kedvével és jó humorával lelkesítette a ministráns fiúkat. Segítségére voltak a középiskolás cserkész fiúk, akik csoportvezetőként és önkéntesként szolgáltak a táborban.

A ministráns tábor programjából nem hiányzott a közös éneklés. A fiúk a vasárnapi ünnepi szentmisére még a Missa Mundi latin tételeit is megtanulták. A tábor himnusza a Kéne már egy új tavasz című ifjúsági zeneszám volt.

A programból nem hiányoztak a tanítások sem. Szinte az elsők közé sorolható a főegyházmegye főpásztorának, Kovács Gergely érseknek a meglepetésszerű látogatása és személyes hangvételű beszélgetése a ministránsokkal. A papságra készülő Bőjte Csongor diakónus és Czirják Ottó gyakorlati éves kispap is tanúságtételével mutatott rá a papi hivatás szép és örömteli oldalára. Erdély Imre hitoktató és akolitus a szimbólumok jelentőségéről és a személyre szabott jelképek fontosságáról tartott foglakozást. Balla Imre ministránslelkész a szentmise jobb megértéséhez és megéléshez nyújtott segítséget.

Rendkívül jól sikerült a kerekasztal beszélgetés, amelyen Tamás József nyugalmazott segédpüspök, Sárközi Sándor piarista, László Rezső csicsói plébános és Balla Imre segédlelkész osztotta meg hivatása történetét.

A város megismerésében Tamás Levente, a Segitő Mária Gimnázium igazgatója által megszervezett Város Rally-verseny nyújtott izgalmas órákat. A focibajnokság mellett a ministránsoknak volt energiájuk elzarándokolni Csíksomlyóra, ahol Guia Hugó ferences testvér vezette körben a kegyhelyen és avatta be a TAU-készítés fortélyaiba őket. A papi hivatás témát járta körül két film: a Misszió és a Ha Isten is úgy akarja.

Mindenekelőtt azonban a lelki töltődésé és az imáé volt a főhangsúly. A mindennapi szentmisék, a reggeli és esti elcsendesedések és énekes dicsőítések, a meghitt szentségimádás, a vezetett elmélkedés, illetve a csíksomlyói kegyhelyen közösen elimádkozott rózsafüzér a Mária köszöntőre érkezett zarándokokkal. Helyet kapott a négy napban a szentgyónás, valamint a vasárnapi ünnepi liturgiára való illő készület.

A tábor csúcspontja a vasárnapi liturgia volt. A helyszíne a csíkszeredai Szent Ágoston-plébániatemplom. A szentmisét megelőzően liturgikus próbára került sor, majd a ministránsok vezetésével imádkozták el a rózsafüzért a ministráns hivatásért, a szülőkért, a plébánosaikért, az egyházmegyéért könyörögve. A szentmisére ünnepélyesen vonult be több mint 90 beöltöztött ministráns fiú. A szentmise főcelebránsa Tamás József segédpüspök volt, aki szentbeszédében a ministrálás jelentőségét emelte ki, biztatva a fiúkat, hogy még lelkesebben és jámborabbul szolgáljanak az oltár körül és az életben. A prédikáció után a ministránsok hármas ígéretet tettek, hogy a ministráns szolgálatukkal mindenben Isten dicsőségét emelik.

A plébánia hívei nagy lelkiélményként élték meg a ministránsok jelentlétét. A szentmise után közös szentségimádással zárták az ünnepi liturgiát.

A szolgálat öröme és a közösen megtapasztalt élmények ragyogtak a hazatérő ministráns fiúk arcán, akik előre jelezték, hogy jövőre ismét ott akarnak lenni, ahol az Úr ilyen kézelfoghatóan jelen van.

Balla Imre ministránslelkész

A résztvevők benyomásai

Számomra ez a ministránstábor nagyon nagy élmény volt. Nagyon tetszett a kerekasztal beszélgetés, mert az atyák nagyon szépen kifejtették, miért választották a papi hivatást. Nagyon tetszett még foci és városrally is. Jó kis közösség verődött össze ezalatt a pár nap alatt. Én nagyon jól éreztem magam, nagyon jól telt. (Somodi Tamás, Marosvásárhely)

Először kicsit izgultam, mert hát őszintén nem vagyok az a nagy táborozó. Igazából még nem is voltam rendes táborban, kicsit furcsán éreztem magam. De már az autóban éreztem, hogy jó lesz. Véleményem szerint egy jó közösség jött Vásárhelyről és nekem nagyon jól telt. Sok jó élvezetes program volt, mint például a foci, a meditáció stb. A helyszín is tetszett, és a kerekasztal beszélgetésben sok újat hallottam az atyák személyes példáiból. (LázárAttila, Marosvásárhely)

Összességében nagyon jó volt tábor. Nagyon érdekes, szórakoztató programok voltak. Játékos és komoly programok is. A reggeli szentmiseáldozat is nagyon jó volt és a szentségimádás. Reggeli misén nem ministránsi szolgálatot tudtam teljesíteni, hanem kántorizálhattam a szentmisén. Ami nagyon jól esett a lelkemnek, hogy énekkel tudtam dicsérni az Urat. Hálás vagyok mindenért. Köszönöm, hogy részt vehettem ezen a táboron. (Sándor Krisztián, Gyergyóalfalu)

Nagyon szerettem, jó volt a kisebbekkel foglalkozni, jó kapcsolatok alakultak ki köztünk. A csoportvezetőkkel is jobb lett a kapcsolatom. És őszintén szólva valami olyan dolgot is kihoztak belőlem a programok, amit próbálok rejtegetni és tudomást sem akarok róla venni…. a papságról van szó. Érdekes lelki hullámvölgyeim voltak a tàbor alatt, de összességében boldog pillanatokat nyertem. (Szőcs Szilárd önkéntes)

MEGOSZTÁS