Aranymiséjét ünnepelte Roos Márton temesvári ny. püspök

0
1611
Ferenc pápa levélben küldte üdvözletét és apostoli áldását az aranymisés püspöknek. Fotók: Temesvári Egyházmegye

Pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából július 3-án, szombaton 11 órakor Roos Márton nyugalmazott temesvári püspök hálaadó szentmisét mutatott be a püspökség kápolnájában. A jubileum alkalmából Ferenc pápa levélben küldte üdvözletét és apostoli áldását az aranymisés püspöknek.

Az ünnepségen  részt vett és koncelebrált Pál József Csaba temesvári megyés püspök, Dirschl Johann általános helynök, Lauš Nikola püspöki irodaigazgató, Bakó László püspöki titkár, Márton Gábor Benedek Temesvár I – belvárosi kisegítő lelkész, a Szeged-Csanádi Római Katolikus Püspökség képviseletében Gyulay Endre ny. püspök és Kondé Lajos püspöki helynök, a Nagybecskereki Római Katolikus Püspökség részéről Német László SVD megyés püspök, Pastyik Róbert lelkipásztor és Sándor Zoltán állandó diakónus, valamint a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséget képviselő Böcskei László megyés püspök és Fodor József általános helynök.

Ötven esztendővel ezelőtt, 1971. július 3-án Carl Joseph Leiprecht püspök Rottenburgban pappá szentelte Roos Márton nyugalmazott temesvári püspököt a Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye számára. A temeskenézi születésű püspök azonban a németországi papi szolgálat éveiben is szorosan kötődött a szülőföldjéhez, így az 1989 decemberében bekövetkezett változásokat követően visszatért a Temesvári Egyházmegyébe, ahol 1990. július 20-án Kräuter Sebestyén temesvári megyés püspök irodaigazgatóvá nevezte ki.

A temesvári egyházmegye főpásztorává 1999. augusztus 28-án, Szent Ágoston napján szentelte Jean-Claude Perisset érsek, pápai nuncius, társszentelői Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök és Johannes Kreidler rottenburg-stuttgarti címzetes püspök voltak. A Fuldai (Hessen, Németország) Római Katolikus Teológiai Fakultás 2011. február 4-én Roos Márton temesvári megyés püspöknek a teológia tiszteletbeli doktora (doctor honoris causa) címet adományozta.

Roos Márton ny. főpásztor felszentelt 32 papot, 2 püspököt, több kápolnát és templomot. Személyes elkötelezettséggel koordinálta és felügyelte a Szent György-székesegyház külső felújítását (2004-ben és 2016-ban), a máriaradnai kegytemplom és rendház átfogó felújítási projektjét, továbbá a kolostormúzeum létrehozását. Nyugalomba vonulását megelőzően útjára indította a Szent György-székesegyház jelenleg is zajló átfogó felújítási projektjét.

A nyugalmazott temesvári püspök több kötet szerzője. Közülük kiemelkedő a temesvári egyházmegye történelmét átfogóan és részletesen taglaló Erbe und Auftrag – Die alte Diözese Csanád című többkötetes munka (eddig 5 kötet jelent meg), a Maria-Radna – Ein Wallfahrtsort im Südosten Europas (Regensburg, I. k. – 1998, II. k. – 2004), Gerhard von Csanád (Temesvár, 2017), Providentia Augustorum (Temesvár, 2018).

Forrás: Temesvári Egyházmegye