Megújult a székelyudvarhelyi ferencesek orgonája

0
1718
Urbán János fr. Erik megáldja a felújított hangszert. Fotók: Suciu Dorottya

Szent Péter és Pál apostolok főünnepén Erdély számos temploma ünnepli búcsúját, illetve hagyományosan ezen a napon szentelik fel Isten szolgálatára a gyulafehérvári hittudományi főiskola főegyházmegyei végzőseit is.

A székelyudvarhelyi ferences templomban az esti szentmisén gyűlt egybe a hívő közösség, hogy Urbán János fr. Erik rendi elöljáróval, Kovács Csaba fr. Antal helyi templomigazgatóval, Both Dávid homoródkarácsonyfalvi plébánossal és Jakab Lajos vágási lelkésszel együtt adjanak hálát Istennek kegyelmeiért.

A búcsús szentmise kezdetén a rendi elöljáró és főcelebráns megáldotta a templom Papp Zoltán és csapata által felújított orgonáját, illetve a rendház és a templom felújított folyosóját is. A bevezető gondolatokban rámutatott: „A szent cselekményben használt művészi zene fő célja Isten dicsőítése és az emberek megszentelése, az orgonaszó kiváló jele annak az új éneknek, amit Istennek kell énekelnünk. Új éneket valójában akkor éneklünk, amikor helyesen élünk, boldog örömmel kapcsolódunk Istenhez, amikor egymást szeretve teljesítjük az új parancsot.”

A szentmise zárószakaszában, a hirdetések után a templomigazgató köszönetet mondott sokaknak, és rámutatott, hogy a felújított folyosórészen a kisgyerekes családoknak különítettek el egy teret, ahol a szentmisét tudják kivetítőről tudják követni úgy, hogy közben a kisgyerekek a játszószőnyegen foglalhatják el magukat. Az orgonafelújítás körülbelül egy hónap alatt történt meg, a hívek adományai mellett a rendet a Hargita Megyei Tanács is támogatni fogja. A szentmise végén, az áldás előtt rövid orgonakoncertre került sor.

MEGOSZTÁS