Keresztelő Szent János-búcsú Brassóban

0
1550

Keresztelő Szent János születésének a főünnepén ülték meg a brassói ferences templom és kolostor búcsúünnepét. Az ünnepi szentmise június 24-én,l délután 5 órakor kezdődött, amelyen a brassói plébánia lelkipásztorai mellett a csíksomlyói ferences kolostor tagjai is részt vettek.
 

A brassói ferences templom a város központjában található, igen keresett templom, sokan betérnek napközben is ide imára, szentségimádásra, elcsendesedésre. Keresztelő Szent János születésének a főünnepén ülték meg a búcsúünnepét. A templomot a hívek zsúfolásig töltötték. Az ünnepi szentmisét bemutatta és szentbeszédet mondott Guia Hugó OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. A bevezetőben felhívta a hívek figyelmét, hogy köszönjék meg mindazt a jót, amit Istentől a brassói ferences templomban kaptak.

Homíliájában példaképként állította a szülők és nagyszülők elé Keresztelő János szüleinek, Zakariásnak és Erzsébetnek a magatartását: ők segítették, támogatták a fiukat, hogy megvalósítsa hivatását, amelyet Isten bízott rá. Fontos, hogy a szülők segítsék gyermekeiket hivatásuk kibontakozásában és megvalósításában, amelyet felismernek, amelyet Isten bíz rájuk.

Hugó testvér homíliájában példaképként állította továbbá Boros Fortunát ferences atya életpéldáját, akit éppen 70 évvel ezelőtt hurcoltak el kényszermunkára a Duna-csatornába, ahol vértanúhalált halt. Elhurcolása a brassói ferences templomból és kolostorból történt, ahol éppen szolgált. A templom oltáránál számtalan szentmisét mutatott be, felmutatva az Oltáriszentséget, rámutatva az Isten bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Ez a feladatunk nekünk is: a szentségekhez járulva életünkkel rámutatni és megmutatni a világnak: Íme, az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Tegyük mindezt Keresztelő Szent János példájára.

A szentmise végén Albert Leánder ferences testvér, kinevezett házfelelős, hálát adva a jó Istennek, köszöntötte a jelenlévő papságot, megköszönte részvételüket, a híveknek azt, hogy eljöttek és a ferences közösséggel együtt ünnepeltek. Köszönetet mondott a kántoroknak, a sekrestyésnek, a rendház gondnokának és mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy az ünnep meghitt és felemelő legyen. Kérte a híveket, hogy a kapott örömet és kegyelmet vigyék haza és osszák meg másokkal is. A szentmise a pápai himnusz eléneklésével ért véget.

A brassói ferences templomban keddenként 9 órától magyar, 17 órától román nyelvű szentmise van. a két szentmise között szentgyónási, lelkibeszélgetési lehetőség van a kolostorban. a hét többi napján a templom napközben látogatható, kiválóan alkalmas az elcsendesedésre, egyéni imára, meditációra. 

Fotók: Veres Ottó Benjamin