Hirdetni a hit szent titkát – diakónusszentelés a Nagyváradi Egyházmegyében

0
1469
A jelöltek a teljes önátadás jeleként arccal a földre borultak. Fotók: Nagyváradi Egyházmegye

A nagyváradi székesegyházban június 5-én szombaton, a 11 órakor bemutatott szentmise keretében Böcskei László megyés püspök diakónussá szentelte a hegyköztótteleki Blaga Antoniu és a tasnádi Oros Tibor Roland akolitusokat. Hét év kimaradás után volt újra diakónusszentelés Nagyváradon. A papnövendékekre még egy év tanulmányi idő vár, majd áldozópappá szenteli őket a főpásztor.

A szentmise bevezető részében a megyés püspök hálát adott Istennek, hogy hosszabb idő elteltével ismét lehetővé tette a vele való közösség és találkozás megtapasztalását. Az elmúlt nehéz hónapokban is imádkoztunk, és kértük az Urat, hogy küldjön munkásokat aratásába. Most ennek az imának a gyümölcseit láthatjuk, amikor két fiatalember jelentkezett az egyházi rend első fokozatának felvételére, a diakónusszentelésre. Hegyköztóttelekről, illetve Tasnádról indultak el hat évvel ezelőtt a papságra való készület útján, igennel válaszolva az Úr hívására. Ezek alatt az évek alatt készültek a papi szolgálatra és megerősödtek tudásban, gazdagodtak a Lélek ajándékaival, hogy Isten népének szolgálatába állhassanak. A diakónusszentelés egy fontos lépés a papi szolgálat felé, és elköteleződésüknek egyik fontos pillanata. A főpásztor örömét osztotta meg, de imára is hívta a jelenlevőket, hogy együtt kérjék Isten segítségét, támogatását és áldását azért, hogy az úton, amelyen a jelöltek elindultak, hűségesek maradjanak a szolgálatban.

A szentelési szertartás a jelölteknek a főpásztorhoz intézett kérésével kezdődött, hogy szentelje fel őket a szerpapi szolgálatra. Ígéretet is tettek, hogy alázatos szeretettel lesznek a papi rend segítségére Isten népének szolgálatában; hirdetni fogják a hit szent titkát, amelyet lelkiismerettel őriznek, szóval és cselekedettel hirdetik az evangélium és az egyházi hagyomány szerint; vállalják a cölibátust, az imádságos lelkületet, a zsolozsma végzését; Krisztust példás élettel követik. A püspök elé térdelve, kezüket kezébe helyezve engedelmességet fogadtak neki és utódainak, a mindenkori főpásztornak. A Mindenszentek litániájának eléneklése alatt a jelöltek a teljes önátadás jeleként arccal a földre borultak, kifejezve azt, hogy életüket teljesen Isten kezébe helyezve vállalják a szent szolgálatot. A litániát követően a szentelendők a főpásztor elé vonultak, aki kezét a fejükre téve, a felszentelő imádság által diakónussá szentelte őket.

https://www.facebook.com/media/set?vanity=nagyvaradi.egyhazmegye&set=a.4398459023518190

A már felszentelt diakónusok stólát és dalmatikát öltöttek magukra, majd ismét a szentelő püspök elé vonulva átvették az evangéliumos könyvet, annak jeleként, hogy elsődleges feladatuk Isten igéjének a hirdetése lesz. Böcskei László püspök békeköszöntéssel fejezte ki befogadásukat és elfogadásukat. A két újonnan felszentelt diakónus, Blaga Antoniu és Oros Tibor Roland már szerpapként szolgált az eucharisztia liturgiáján.

Az ünnepi szentmisén a szentelendők szülei és rokonai mellett azok a „hozzátartozók” is részt vettek, akik zarándokként érkeztek Nagyváradra, a tasnádi és tótteleki közösséget képviselve, de azon hívek közül is szép számmal jelen voltak, akik a gyakorlati év során ismerhették meg az akolitusokat, és jelenlétükkel, imáikkal kísérték őket életüknek ezen meghatározó pillanatában.

Az ünnepi szentmise visszanézhető itt:

Forrás: Nagyváradi Egyházmegye