Elsőszombat Csíksomlyón: keressük az élő víz forrását

0
3196
Gyertyás körmenetben vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren. Fotók: Suciu Dorottya

Bővizű folyó fakad azok szívében, akik hisznek Jézusban, az élő víz forrásában, mondta Guia Laurean, Hugó OFM, templomigazgató a csíksomlyói elsőszombati Mária-köszöntő főcelebránsa és szónoka. A csíksomlyói kegytemplomban június 5-én, szombaton délután 4 órától tartották az engesztelő imaórát, majd 6 órától a szentmisét. A liturgia után a rózsafüzért imádkozták és gyertyás körmenetben vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren. A fotókat Suciu Dorottya készítette.

Az ünnepélyesen végzett imákkal kapcsolódtak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő titkárság világot átfogó imafelhívásához. Az imaalkalom végén a főcelebráns köszönetet mondott a csíkszentléleki férfi rózsafüzércsoport tagjainak, akik vezették az imaórát. A következő Mária-köszöntő július 3-án lesz.

Guia Hugó szentbeszédében emlékeztetett, hogy Ferenc pápa két évvel ezelőtt, június elsején látogatott Csíksomlyóra. Felidézte a pápa szavait, miszerint gyermekként jövünk Csíksomlyóra találkozni égi édesanyánkkal, és egymásban valódi testvérekre akarunk lelni. A gyermek annak tudatában él, hogy gondosokodnak róla, mondta a szónok, majd arra kérte a jó Isten, hogy minden gyermeknek legyen olyan édesanyja, édesapja, nagyszülője, családja, amelyik gondoskodik róla, amelyik neveli őt. A Szűzanyával találkozva Csíksomlyón erőre kapunk, hogy gondoskodjunk egymásról, hogy szeressük egymást, hogy előmozdítsuk és megőrizzük az életet egymásban, hiszen édesanyánk is ezt teszi velünk. Akkor tudjuk ezt leginkább megélni, ha merünk egymásra testvérként tekinteni – fogalmazott a ferences.

Lehet, hogy ismeretlenek egymás számára, akik egymás mellett ülnek a templompadban, de a Szűzanya megtanít arra, hogy ők mindnyájan testvérek. Nemcsak magunkért, hanem együtt, egymás szándékáért imádkozunk – mondta a szónok.

Ferenc pápa szavait idézve emlékeztetett, hogy a kegyhely, a zarándokhely megerősít a hitben, ugyanakkor az ünneplés helye is. Ha bekapcsolódunk a jó Isten ünnepébe, az jó kedvvel, erővel, reménnyel, szeretettel, új lendülettel tölt el bennünket. A szentatya szerint ugyanakkor a zarándokhely a könnyek és esdeklés helye, figyelmeztetett szentbeszédében a templomigazgató, de hozzátette, hogy igenis szabad sírni, ki kell fejezni, ami bennünk van, fontos, hogy merjünk őszinték lenni. Nem kell visszafojtani könnyeinket, égi édesanyánk ölében szabad sírnunk: megsiratni bűneinket, sírni bánatunkban, sírni örömünkben. Ő velünk együtt sír, velünk együtt örül – fogalmazott Guia Hugó.

Hangsúlyozta, hogy Mária tekintetével elvezet bennünket fiához, aki az út, az igazság és az élet. Assisi Szent Ferenc is Krisztushoz akarta vezetni azokat, akikkel találkozott. Ez a keresztény ember ismérve, hogy testvérét Krisztushoz akarja vezetni, hogy bemutassa neki, hogy megismertesse vele.

Felidézte Ferenc pápa Somlyón elmondott szavait, miszerint az a nép, amelyik összegyűlt, a szenvedések közepette sem fáradt el keresni az élet vizének a forrását, ahol a remény új erőre kap. Székelyföld tele van borvízforrásokkal, mondta a szerzetes, majd arra szólított, hogy ezek a források emlékeztessenek az élet vizének forrására. Júniusban Jézus szentséges szívére tekintünk, arra a forrásra, amelyből minden jó árad, amit a katona lándzsája nyitott meg, s amiből megszületett az egyház.

A prédikációban elhangzott, fontos, hogy a szívünket betöltse Isten szeretete. Nem mi harácsoljuk össze azt a szeretetet, ami után vágyakozunk, ami képes betölteni az életünket, nem mi szedjük össze a szeretetet családunk számára, hanem csakis Isten tudja nekünk adni ezt, mert ő maga a szeretet. Nyitottnak kell lennünk befogadni ezt a szeretetet. A szónok felelevenítette Jézus szavait: aki bennem hisz, annak szívéből élő víz folyói fakadnak. Nemcsak az ő szíve forrás tehát, hanem mindazok szíve, akik hisznek benne, szeretik őt, azok szíve bővizű forrás és folyó lesz, mert Isten a maga szeretetével betölti a szívüket. Az imádság, a szentségek, az ige által alakul át az ember szíve – magyarázta Guia Hugó ferences szerzetes.

A szentmisét élőben közvetítették, amit megtekinthetnek az alábbi videón: