Lehetőségek útján az alcsíki cigánypasztorációban

0
2715

Kalányos Ottó jelenleg Csíkszentkirályon teljesít segédlelkészi szolgálatot és az alcsíki cigánypasztorációs feladatot is ellátja. Tevékenysége kihat az alcsíki főesperességi kerületre. Jelenleg hat településen fejti ki tevékenységét. Szentelése óta sok szép élményben volt része a cigány testvérekkel kapcsolatosan, többek közt volt harminc keresztelés, hét házasságrendezés. Most Lehetőségek útján címmel szervezett az alcsíki cigánypasztoráció másfél napos, képzéssel egybekötött programsorozatot a büdösfürdői menedékházban.

Kalányos Ottó kezdetben délutáni ismerkedésre, közös programra hívta az adott településen lévő cigánygyerekeket, mára kibővült a munka. Egyedül nehezen tudja átfogni az alcsíki településeket, éppen ezért fontosnak tartotta, hogy társai legyenek, akik mernek elköteleződni és szolgálni cigány testvéreink körében. Kérése és imája meghallgatásra talált, hiszen immár 13 önkéntes segíti munkáját. Segítségük leginkább a délutáni foglalkoztatásban teljesedik ki. Fontos további lelkes emberek megszólítása, akik fontosnak tartják cigány testvéreink lelki, szellemi, fizikai fejlődését. Ebből a megfontolásból született meg az a döntés, hogy a Csík körzetében élő csíkiaknak programot, képzést szervezzenek cigánypasztorációs témában. Így született meg Lehetőségek útján címmel szervezett másfél napos programsorozat, amelyet a büdösfürdői menedékházban tartottak.

A képzésen harmincan vettek részt Csíkszentimre, Csíkszentkirály, Csíkszentmárton, Tusnádfürdő, Bereck, Csíkszentgyörgy településekről. Szakemberek osztották meg szakmai, gyakorlati tapasztalatukat, a résztvevők beleláthattak a cigány kultúra világába is.

Márkus András címzetes esperes, őrkői plébános osztotta meg az őrkői cigányság körében szerzett 26 éves tapasztalatát. Előadása során a cigányok eredetéről, történetéről is osztott meg fontos információkat.

Péter Szabolcs és Récsei Mária szakemberek, a Caritas munkatársai is tapasztalatukat, valamint szakmai tudásukat osztották meg interaktív előadások keretében. A résztvevők számára fontos volt, hogy megerősítést kapjanak.

A programot két kulturális előadás is gazdagította. Először az őrkői Amenkha cigány táncegyüttes mutatta be ének- és tánchagyományait, majd Fekete Zsolt cigány színész Perkucigó című előadását tekinthették meg a résztvevők.

A program végén a résztvevők kifejezték szándékukat, hogy önkéntes munkát szeretnének vállalni az alcsíki cigánypasztoráció keretén belül. A szorgos önkéntesekre nagy szükség van, hiszen a következő nagy nyári program négy egynapos tábor megszervezése lesz. A jó Isten segítsége, a támogatók (csíkszentkirályi polgármesteri hivatal, csíkszentkirályi Szent István-plébánia, a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség, a Caritas, Sipos Tibor és családja) nagylelkűségének, anyagi támogatásának köszönhetően zajlott le az első, eredményekben gazdag képzés.

MEGOSZTÁS