Örök értékekre nyitottan

Magyar állami kitüntetést vett át Böcskei László nagyváradi megyés püspök

0
1751
Fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír

Semjén Zsolt magyarországi miniszterelnök-helyettes június 3-án a Miniszterelnökség központi hivatalának helyet adó Karmelita kolostorban március 15. alkalmából odaítélt elismeréseket adott át a magyar állam nevében 32 kitüntetettnek, köztük Böcskei László nagyváradi megyés püspöknek.

A kereszténység mindig is tudatában volt a Szentírás hagyományai alapján, hogy a nemzeti lét és az egyházakhoz való tartozás nemhogy nem áll szemben egymással, hanem egymásra irányul és egymást erősíti – hangsúlyozta a díjak átadása előtt mondott beszédében Semjén Zsolt. Így fogalmazott: a magyar társadalomnak és nemzetnek egy olyan kitüntetett szegmenséről van szó, amely különös tekintettel és közvetlenül szolgálja a magyar megmaradást, a nemzeti értékek gazdagodását, úgy, hogy az nyitott az örökkévalóságra, az örök értékekre.
„Hiszen Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk”, és ezért minden embernek kötelessége földi hazája sorskérdéseivel foglalkozni. Aki ezeket a sorskérdéseket megtagadja, az valamiként az égi hazának való hűségességét is kérdésessé teszi. Hiszen a gondviselő akaratából vagyunk itt, vagyunk egy nemzetnek, egy nemzetiségnek képviselői, szolgálói – tette hozzá Semjén Zsolt.

A rendezvényen a miniszterelnök-helyettes március 15. alkalmából Áder János köztársasági elnök által adományozott elismeréseket adott át 32 kitüntetettnek. Semjén Zsolt a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal, a Magyar Érdemrend középkeresztje, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkereszt, valamint Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéseket adott át.

A délelőtti díjátadáson a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett a bánsági és partiumi történelmi régiókban élő magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint identitásuk, illetve kulturális örökségük megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, valamint dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett dr. Balázs Pál címzetes apát, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola volt rektora; dr. Bodonovich Jenő ügyvéd, volt média- és hírközlési biztos, az Országos Katolikus Rádió Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi jogi képviselője; Galsi János római katolikus lelkipásztor, az ajaki Nagyboldogasszony-plébánia lelkésze; Illés Albert jezsuita szerzetes; Mándy Zoltán Pál pápai prelátus, címzetes apát, főszékesegyházi kanonok, plébános; Molnár Alajos protonotárius, kanonok, pápai káplán, a budapesti Regnum Marianum Plébánia plébánosa; Radó Tamás, a kapuvári Szent Anna Római Katolikus Plébánia plébánosa; Wettstein József piarista szerzetes, a váci piarista rendház házfőnöke, a váci és a budapesti Piarista Gimnázium tanára.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett Ewa Gamon, a pesthidegkúti Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek közösségének tagja; valamint Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai docense, a Keresztény Neveléstudományi Kutatóműhely vezetője.

Forrás: Magyar Kurír