Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre…

Úrnapi búcsú Gyimesbükkön

0
2095
Fotók: Suciu Dorottya

Gyimesbükk az ezeréves történelmi határnak helyet adó, legalsó település. A mai temploma betonalapját 1926-ban György Lajos esperes-plébános idejében készítették el. A templom 1974. február 25-től 1976. október 16-ig készült el Dani Gergely plébános idejében, amelyet Úrnapja – Jézus Szent Testének és Vérének tiszteletére szentelték fel.

Az úrnapi ünnepi szentmise kezdetén, 11 órakor, Salamon József plébános köszöntötte a jelenlévőket: „nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, a főesperes urat, Bálint Emil atyát, nagy szeretettel köszöntöm a szónokot Urbán Erik ferences tartományfőnök atyát, aki a szentbeszédet fogja tartani, és Bátor Botond pálos atyát. A szerzetességen keresztül egy külön színfoltját mutatják be Isten végtelen szeretetének ezen a szép ünnepen. Köszöntöm a paptestvéreket és a kedves híveket, vendégeket. Az Oltáriszentség ünnepét tartjuk, csodálatos ünnep ez az Eucharisztia évében.” 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre… Erre a jézusi meghagyásra építette fel Urbán Erik OFM tartoményfőnök a prédikációját. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre… — hangzik el a szentmisében az átváltoztatáskor, ez a megjelenítő emlékezés. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre… — a szentáldozáskor ez az egyesülést jelöli és jelzi. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre… — a szentségimádáskor ugyanezekkel az igékkel jelöljük a közösségépítést, ami ebben az eucharisztikus közösségi cselekvésben történik.

A gyimesbükki ünnepi szentmise az úrnapi körmenettel ért véget a templomkertben: a szabadtéren felállított négy oltárhoz vonulva végezték el az úrnapi körmenet liturgiáját a nagy számban összegyűlt ünneplők. A körmenet alatt a helyi zenészek és fiatalok működtek közre, színesebbé téve a körmenetet, az énekeket kísérve.

Salamon József plébános a szentmise végén köszönetet mondott a szentmisén szolgálatot tevőknek. Az ünnepi szentmise a pápai himnusz és nemzeti imánk eléneklésével zárult.

MEGOSZTÁS