Zölden vártuk a pápát!

Visszatekintés a közösségi faültetésre - I. rész

0
2228

Ma két éve, hogy Ferenc pápa hazánkba látogatott. Ennek emlékére 2019-ben több település plébániája és egyházközössége csatlakozott a kezdeményezéshez, hogy fát ültessenek. Sorozatunkban plébánosok beszámolóit olvashatják az eseményről, arról, hogy mára az elültetett fák mivé lettek.

A pápa látogatására!

Itt, Gyimesbükkben most kezdtek el virágozni a fák. Ezer színben pompázott pünkösdre az udvar, a vidék.  Csodálattal tekintgetem a sokmillió virágot, amely önmutogatóan az élet szépségéről, a termésről, a jövőről beszél.  Mindegyik virágban ott van a beérés reménye. Ugyanakkor tudjuk, hogy a nagyobb százaléka nem éri el a végső, elvárt állapotot. És mégis, így is teljes. Szépséget, reményt mutatja, mostani állapotában is Isten csodálatos világának felfoghatatlan teljességéből és gyönyörűségéből mutat be egy pillanatnyi részecskét.  

A Ferenc szentatya látogatása alkalmával ilyen sürgést-forgást láttam az emlékfa-ültetés kapcsán a gyermekek körében. Faültetés közben verselőadás is volt az egyik tanár részéről. Faültetés történt az egyházközség különböző területein. A cserkészeket, több  hittanos és iskolás csoportot  vontunk be a csemetefenyő ültetés örömébe. Az iskola udvarán, a bükki, a bálványosi templomnál, a vesztegzári Kontumáci templom közelében. Vannak csemeték amelyek élni szeretnének és gyökereikben szépen, láthatóan erősödnek. Vannak, amelyeket a vadak már lerágtak, mások kiszáradtak, másokat állatok eltapostak, kaszáláskor megsértették.  Vigyázzunk rájuk! Ültettünk és ültetünk, hogy esélyt adjunk az életnek, a növekedésnek, az emlékezésnek, az áldásnak, az Isten adta teremtés továbbadásának. 

Salamon József gyimesbükki plébános

A szentatya látogatására  készülve 2019-ben Marosvásárhelyen a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum kis épületének a bejárata elé ültettünk el egy fenyőt. A hely kiválasztása üzenet értékű. Az újrainduló katolikus oktatás színhelye a mindenkori tanulók számára azt a reményt képviseli, hogy katolikusként erős gyökerekkel  kell az évezredes hit hagyományába belekapaszkodni. A fenyőfát ajándékként és emlékként szántuk a szentatya látogatására. Ez a zöld ajándék a legtermészetesebb módon összecseng a szentatya sokat hangoztatott felhívásával, amely a környezetünk megvédését jelenti, ugyanakkor a diákok számára élő jelzés, hogy ebből nekik is részt kell vállalni. A fenyőfa emlék is, emlékeztetni akarja a marosvásárhelyi katolikus közösséget és a diákokat, hogy a pápa által képviselt értékek az eligazítóak ebben a kusza világban. Sokat kell még tenni azért, hogy a hit frissessége átütő módon képviselve legyen a katolikus közösségekben, és megfelelő mértékben kifejeződhessen a megbecsülése teremtésben kapott környezetnek. Marosvásárhelyen ezt jelenti a 2019-ben elültetett fenyőfa.  

Balla Imre marosvásárhelyi iskolalelkész