Zölden vártuk a pápát! II.

Visszatekintés a közösségi faültetésre - II. rész

0
2092

Ma két éve, hogy Ferenc pápa hazánkba látogatott. Ennek emlékére 2019-ben több település plébániája és egyházközössége csatlakozott a kezdeményezéshez, hogy fát ültessenek. Sorozatunkban plébánosok és hitoktatók beszámolóit olvashatják az eseményről, arról, hogy mára az elültetett fák mivé lettek.

Ferenc pápa székelyföldi látogatásának emlékére 2019. május 24-én az Erdélyi Mária Rádió és a nagyváradi Szent József plébánia közösen összefogva egy japán akácfát ültetett a Szent József-plébánia kertjébe. Azért esett a választásunk erre a fára, mert tavasszal a friss, új hajtások fehér színben ragyognak, mint a szentatya öltözete, mely a természet és a környezet frissességét idézi. Ugyanakkor a béke, az egység és a tiszta élet jele a fehér szín. Az emléktábla is a terveinkben van, amelynek felirata a következő: „Élni egységben és békében!” Az egész eseményt élőben közvetítettük az Erdélyi Mária Rádióban, abból a megfontolásból, hogy mindazok, akiknek nem volt lehetőségük ilyen eseményeken részt venni, legalább lélekben, imáikkal segítve bekapcsolódhattak. Természetesen jelen voltak a plébánia hívei, a Mária Rádió nagyváradi munkatársai és önkéntesei. Meghitt, imádságos hangulatban zajlott az esemény. A fa még él és virul. Közös tevékenységünk: minden hónap harmadik szerdáján este 20 órától szentségimádás, melyet összekapcsoltunk a szentatya által meghirdetett Szent József  és a család évével.

Karácson Tibor lelkipásztor, műsorigazgató

Barbut Péter nagyváradi plébános

A vendég érkezése izgalomba hozza az embert. Annál inkább, ha a látogató az anyaszentegyház látható feje, az élő Péter, Ferenc pápa. A faültetés ötlete nem tőlünk származott, tisztelettel követtük a példát, azért is, hogy valami látható jele maradjon ennek a számunkra igen-igen megtisztelő eseménynek. A vasárnapi nagymise után kivonultunk a helyi temető előtt álló kereszthez, hogy annak jobb és bal oldalán egy-egy fát ültessünk. Önmagában is figyelemfelkeltőnek bizonyult ez az esemény, amelyet a szentmisén jelenlévő hívek imája és éneke kísért, így kértük Isten áldását és a Szűzanya oltalmát a pápa számára. Köszöntő beszédek is hangzottak el egy vers: Benedek Elek: Ne bántsd a fát, hisz ő is érez kíséretében. Ezt az eseményt nyomatékosította, hogy a sűrű köd miatt helikopter helyett autókonvoj hozta a szentatyát Marosvásárhelyről Csíksomlyóra. A Facebookon keresztül hírül adták az emberek az eseményt, úgy, hogy amikor ideért a hivatalos kocsisor, sokan az esős idő miatt itthon maradtak közül kiálltak az út szélére és üdvözölték az áthaladó pápát, aki mosolyogva adta pápai áldását. A múlt évben a Laudato Si’ enciklika nyomán megtartottuk a természet iránti felelősséget fenntartani hivatott többnapos imaláncot. A fák élnek és növekednek, ahogy bennünk is tovább él a jeles napnak az élménye, és hiszem, hogy a pápa iránti ragaszkodó tiszteletünk is erősödött. 

Koncsag László szentegyházasfalvi plébános

2019-ben az  elsőáldozók adományából a pápalátogatás emlékére ültetett ezüstfenyő életben van és évről évre növekszik. A faültetés akkor fontos volt, lelkesedéssel tettük. Szándékunkban áll egy emlékplakettet is elhelyezni mellette, hogy az eseményre évtizedek múlva is emlékeztessen.
A templomkertben, a várfalon belül a jenőfalvi és karcfalvi közbirtokosságok tagsága ültetett egy másik fát a missziós kereszt szomszédságába. A csatolt képeken jól kivehető, hogy a régi, több száz éves hársfa  helyére szánták, ami sajnos elkorhadt. Mindkét fa a csíksomlyói pápalátogatás emlékét idézi, ami akkor megmozgatta a közösséget, lelkesítette az embereket, szép emlék marad, aztán lassan feledésbe merül. 

Kelemen Erzsébet csíkkarcfalvi hitoktató