Pünkösdi ajándék (6) – Jámborság Lelke

0
1226

Szép magyar nyelvünkben a jámborságot együtt emlegetik a bárgyúsággal, bambasággal. Márpedig ezek nem erények és nem a Szentlélek ajándékai. Amíg a többi ajándéknál vitathatatlanul pozitív fogalmakkal van dolgunk, a jámborságot egy kicsit körül kell járnunk.

Jámbor léleknek mondunk egy olyan személyt, aki senkinek sem árt, jóindulatú, szelíd, türelmes: Olyan jámbor, hogy a légynek sem vét. Másokról csak jót feltételez, mindig jót vár, jóhiszemű, hiszékeny: azt hiszi nagy jámborul, hogy mindenki olyan, mint ő, tisztes erkölcsű, példaadó magaviseletű, jámbor asszony. A világ ezért kihasználja, kijátssza, élhetetlennek, maflának, együgyűnek titulálja: Ó, a jámbor lélek! Szánalmat keltő jelenség.

A modern emberiség nagy problémája azon a tényen alapul, hogy elvesztettük az igazi értelmét rengeteg nagyon fontos szónak, mint a szeretet, őszinteség, tisztaság, jámborság és még sok másnak.

A jámborság a latin pietas szóval rokonítható, az igazságosság és vallásosság társerényével. Magyarra talán a kegyesség a legmegfelelőbb fordítás. Tehát mi a jámborság? A szó jelentése csak egy homályos elképzelést ad. Tradicionális értelmezése elsősorban a szentségekben való részvételt, az egyházi szertartások betartását, a böjtöt és az imádság teljesítését feltételezi. De azok, akik szigorúan teljesítik ezeket a feltételeket, és ugyanakkor nem változtatnak semmit az életükben, a másokkal való kapcsolatukon, nagyon gyorsan észlelik, hogy nem érik el a lélek kívánt állapotát. Igazán hívő ember az, akinek cselekedeteiről, életének eseményeiről mások leolvassák Isten szeretetét minden ember iránt. A jámborság ajándékának lényege: Istent Atyánkként imádni, és minden emberhez annak tudatában viszonyulni, hogy Ő is az Atya szeretett fi a. Nemcsak azért tartjuk be a parancsolatokat, mert azok parancsolatok, hanem mennyei Atyánk, valamint az Úrban való testvéreink iránti szeretetből. Ez a magatartás elvezet a derűs, nyugodt, istenfélő élethez, a tökéletes lelki szabadsághoz. A jámborság igaz szeretet Isten, az emberek és önmagunk iránt.

Minden szociális testvér naponta kéri a Szentlelket ennek a nagy ajándéknak az elnyeréséért: Jámborság Lelke, alakítsd ki bennünk Krisztust, alakíts minket isteni finomságoddal, hogy gyermeki egyszerűséggel, összeszedettséggel és komolysággal, szent örömmel és kedvességgel és az Isten fiainak szabadságával tegyünk bizonyságot az evangéliumról.

Murányi Teréz SSS