Önkéntesség a Mária Rádiónál

0
2475
A Mária Rádió önkéntesei Székelyudvarhelyen. Fotó: Mária Rádió archív

A Mária Rádió egy csoda, ami az isteni gondviselésbe vetett bizalomra és az önkéntességre épül. Így lehetséges, hogy a világ legnagyobb rádiójává lett viszonylag rövid idő alatt. A Világcsalád ma 80 Mária Rádiót számlál a világ 70 országában. Erdélyben 2006-ban indult el Nagyváradon, nemrég ünnepeltük a 15. születésnapját. Mindkét alapelvet kezdettől fogva magunkévá tettük kezdettől fogva. Erre rá is voltunk kényszerülve, hiszen a Világcsalád az elinduláshoz és az első évi működéshez biztosította a szükséges hátteret. Azt mondták, hogy egy év után a saját lábunkra kell állnunk. Ez Istennek és a hallgatók nagylelkűségének köszönhetően meg is történt.

Jelenlegi munkakörömben több mint hat éve dolgozom a rádiónál, de önkéntesként ott voltam a kezdetektől. Sőt, azt a műsort, amit akkor elkezdtem, ma is önkéntesként készítem munkaidőn kívül. Igazából a munkatársak is mind az önkéntesség lelkiségével dolgoznak itt. Tudjuk, hogy a rádió nem működhet másképp, kizárólag az önkéntesek segítségével. A maroknyi stábon kívül kb. 600 önkéntes biztosítja a rádió működését Erdély-szerte. Ezek többsége a kéthavonta megjelenő ingyenes újságunkat juttatja el a hallgatókhoz, illetve összegyűjti és eljuttatja adományaikat a rádióhoz. Mások stúdióink működését segítik recepciósként vagy takarítással. Ismét mások pedig műsorokat készítenek, szentmisék, imák közvetítését oldják meg a helyszínen vagy a stúdióban. Műsoraink többségét önkéntesek készítik. Ennek is köszönhető a sokszínűség és a változatosság. Lehet, hogy csak heti egy-két órát szánnak rá, de tehetségük, tudásuk legjavát adják, mert tudják, hogy szent az ügy, amelyet szolgálnak. Istenért és a Szűzanyáért teszik mindezt. Így szolgálják embertársaikat szeretettel.

Öröm adni és tenni másokért
Az önkéntességgel Isten szeretetét közvetíthetjük

Az önkéntesség szolgálat, embertársaink szolgálata, vallják azok a szervezetek, amelyeket megkértünk, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat. Bár a járvány sok esetben az önkénteseket és a szervezeteket is kreativitásra, újragondolásra késztette, de sikerrel vették a kihívásokat. A járvány lecsengésével lassan újból elindul a közösségi élet, és ismét a mindennapjaink részét képezik majd azok az események, rendezvények, amelyek megrendezése elképzelhetetlen az önkéntesek szolgálata nélkül. Fontoljuk meg mi is az önkénteskedést, és legyünk hálásak önzetlen munkájukért!

A járvány természetesen minket is érintett. Korlátoztuk az önkéntesek bejárását a stúdiókba, így több feladat hárult a munkatársakra. Különösen idősebb önkénteseinkre próbáltunk vigyázni. A terepen tevékenykedő önkénteseink viszont – a lezárás időszakát kivéve – szinte megszakítás nélkül végezni tudták munkájukat. Sokan pedig otthonról folytatták azt, amit addig a stúdiók valamelyikében tettek. A szolgálat, amelyet a rádió végez, még inkább felértékelődött a járvány idején, ezért hallgatóink szeretete nem fogyatkozott meg irántunk, sőt, olyanok is elkezdtek hallgatni minket, akik addig talán nem tették. A járványhelyzet javulásának köszönhetően hamarosan minden megszokott helyszínen megtartjuk önkéntes-találkozóinkat, amelyek azelőtt rendszeresek voltak, de az utóbbi időben kimaradtak. Sok önkéntes várja már a személyes találkozást a többi önkéntessel és a munkatársakkal. Ezek a találkozók nemcsak információk cseréjére szolgálnak, hanem a kapcsolatok építésére is, hiszen mi egy nagy család vagyunk. Egymást buzdítjuk és motiváljuk a találkozások által. Tapasztalatokat osztunk meg és tanulunk egymástól. Együtt imádkozunk és erőt merítünk a szolgálat folytatására.

A járvány természetesen ráébresztett minket törékenységünkre. Kezdtünk jobban élni a technika nyújtotta új lehetőségekkel, de sokat kell még tanulnunk ezen a téren. Ráébredtünk arra is, hogy több önkéntesre van szükségünk. Ezt a toborzó tevékenységet eddig szüneteltettük, de most a járványhelyzet javulásával erre több lehetőség lesz. Minden stúdiónkban keresünk új önkénteseket recepciós, műsoros és technikusi munkára egyaránt. Újságokat terjesztő és adományokat gyűjtő önkéntesekre is szükség van, főleg a városokban. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, akik a Szűzanya lelkületével, alázatosan akarják szolgálni Istent és a felebarátot. Hisszük, hogy ők is megtapasztalják majd azt, amiről a meglévő önkénteseink már régóta tanúságot tesznek: milyen nagy öröm adni és tenni másokért, mert sokkal többet kaphatunk, mint amennyit adunk az önkéntes munkánkkal. Tapasztalva Isten gondoskodását és a Szűzanya közbenjárását. Mi megtesszük, ami emberileg lehetséges és Istenre bízzuk a többit. Önkénteskedni jó és nagy öröm a nehézségek ellenére is. Isten pedig nem marad adósa senkinek és megfizet mindenkinek mindazért, amit szeretettel tesz országának építéséért és a felebarát üdvösségéért. Légy te is önkéntes!

Szilágyi László promóciós ügyvezető, Mária Rádió Erdély

Az írás megjelenik a Vasárnap 2021/22-es lapszáma Fókusz rovatának összeállítása részeként.