Felvételit hirdet a gyulafehérvári Papnevelő Intézet

0
3733
A katolikus iskolák lelki vezetőinek találkozóján, május 18-án papi hivatásokért imádkoznak Kovács Gergely érsekkel és a szeminaristákkal közösen. Fotó: Nagy Emil/Seminarium.ro

A papi hivatás ajándékát ma is szétosztja az Úr. Akik meghallják és követik, azok ajándékká válnak mások számára, Isten közelségét viszik az emberek közé – buzdítja András István, a gyulafehérvári Papnevelő Intézet rektora a felvételiző diákokat. Július 9-ig várják a diákok jelentkezését a helyi plébánoson keresztül postai úton vagy telefonon a rektornál. A teljes felhívás Kovács Gergely gyulafehérvári érsek 2021./6.-os számú körlevelében olvasható. Alább az alapvető tudnivalókat közöljük.

Várják mindazon bátor fiúk jelentkezését, akik szívükben meghallották az Úr hívó szavát és erre őszintén, szabadon és szeretetből igent mondanak, fogalmaz a rektor üzenetében. Az előkészítőt és a felvételit július 12. és 16. között tartják a Papnevelő Intézetben. A jelölteknek július 12-én, hétfő este 7 óráig kell megérkezniük. A beiratkozáshoz szükséges okmányok: születési igazolvány (certificat de naştere) hiteles másolata; keresztelési és bérmálási igazolás; a szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges); érettségi diploma (diploma de bacalaureat) eredetiben vagy a három hónapig érvényes igazolás (sikertelen érettségi esetén is várják a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.); orvosi igazolás (adeverinţă medicală); a plébános ajánló levele; saját kezűleg írt kérvény az érseknek, illetve az illetékes megyés püspöknek címezve.

A felvételi eredménynél 50 százalékot számít az érettségi vizsga átlaga, és ugyanannyit a felvételi vizsga átlaga. Utóbbinál írásbeli és szóbeli vizsga lesz a megadott tételekből, a felvételi vizsgán el kell érni az ötös osztályzatot, illetve a felvételi és az érettségi átlaga nem lehet kisebb hatosnál. A felvételin szentírásismerethez, egyháztörténelemhez, illetve a hit alapjaihoz kapcsolódó kérdések lesznek (részletek az érseki körlevélben). Ugyanakkor számít a papi életformára való rátermettség, amit a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el. A felvételi vizsga után néhány nappal a rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

A felvételi díja 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni. A rektori hivatal címe: Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009-Alba Iulia. Titkárság: Ferencz Margit, tel.: 0258 811 688, mobil: 0745 770 134. Rektor: András István, mobil: 0752 245 060, e-mail: sis.rektor@gmail.com.