Romapasztoráció az Érmelléken

0
1929
Az alkalomra összeállított keresztúti ájtatosságba nagy áhítattal kapcsolódtak be kicsik és nagyok. Fotók: Nagyváradi Egyházmegye

Urunk mennybemenetelének ünnepén az egyik kiemelt szentírási rész Jézusnak tanítványaihoz intézett bátorítása: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Ferenc pápa egyházfői szolgálatának is egyik vezérfonala a misszió, hiszen folyamatosan buzdít a peremre szorultakra való odafigyelésre.

Mindezek jegyében Kiss Márton éradonyi plébános, egyházmegyei kórházlelkész, a romapasztoráció felelősének kezdeményezésére és szervezésében, Béres Csaba székelyhídi polgármester közreműködésével és támogatásával május 15-én, szombaton az érmelléki fiatalok egy csoportja az érkeserűi romatelepre látogatott, hogy az itt lakókkal közösen elmélkedjenek Urunk mennybemenetelének ünnepéről, és együtt terjesszék kéréseiket eléje.

Az erre az alkalomra összeállított keresztúti ájtatosságba nagy áhítattal kapcsolódtak be kicsik és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt. Állomásról állomásra nőtt a résztvevők száma, egyre többen csatlakoztak az imádkozók csoportjához. Egyesek annyira meghatódtak, hogy a lelkipásztort behívták otthonukba, Isten áldását kérve hajlékukra, családjukra.

A részt vevő fiatalok nagyon fellelkesedtek annak megtapasztalásán, hogy az evangélium rajtuk keresztül jutott el és vert gyökeret sok ember szívében.

A közösen elvégzett imádság után a plébános meghívta a családokat a vasárnapi szentmisére, ahol újra találkozhatnak az Istennel és részesülhetnek az ő áldásában. A meghívás nyitott fülekre talált, a következő napon negyven roma gyermek jött el a plébániatemplomban bemutatott szentmisére.

Kiss Márton plébános elmondta, hogy a szombati kezdeményezés egy hosszabb sorozatnak a kezdete. Helyben is fejleszteni szeretnék a romapasztorációs tevékenységeket, elsősorban a telepen már létező kápolna felújításával és rendszeres használatával, valamint a más településeken élő roma közösségek bevonásával.

Forrás: Oláh Zoltán/Nagyváradi Egyházmegye