A szolgálat őrei. Hat új diakónust szentelt Kovács Gergely érsek

0
3155

Kovács Gergely érsek május 15-én ünnepi szentmise keretében diakónussá szentelt hat kispapot, a gyergyócsomafalvi Baróti Tibort, a csíkszenttamási Biró Károlyt, a csíkszentdomokosi Bőjte Csongort, a csíktaplocai Kerekes Péter-Miklóst, a borszéki Mazai Tihamért és a hidegségi Timár Józsefet. A szertartáson jelen voltak a gyulafehérvári szeminárium elöljárói, tanárai, a szentelendők plébánosai, családtagjai, papok, valamint a főegyházmegye nyugalmazott érseke és segédpüspöke.

A diakónus görög eredeti értelmében szolga, segítő, hírvivő értelmű szó, a katolikus egyházi gyakorlatban a diakónus elsősorban szolgálatra felszentelt férfi. Az Újszövetségben több helyen szerepelnek (Fil 1,1; 1Tim 3,8.12). A diakonátus eredetét az ApCsel 6,1-6-ra szokták visszavezetni: ott azt olvassuk, hogy az apostolok hét férfit kézrátétellel fölszenteltek az asztal szolgálatára, ami karitatív szolgálatot jelent. Ma a diakónus inkább liturgikus szolgálatot végez, keresztelhet, áldoztathat, igét hirdethet. A II. vatikáni zsinat után a diakonátusra vonatkozó szemlélet is megújult. Erre utalt homíliájában Kovács Gergely érsek, amikor a sajátos diakónusi karizmáról beszélt, amit nem is olyan könnyű megélni.

Ferenc pápa nyomán figyelmeztetett: két sajátos kísértést kell elkerülni, az egyik a klerikalizmusé, a másik a funkcionalizmusé. „A diakónusoknak világosan meghatározott karizmája van az egyházban, és ez a szolgálat”, mondta a főpásztor. Vázolta a mai gondolkodás csapdáját, amely szerint minden: a közösség, a szeretetszolgálat az egyént szolgálja, az egyén áll a középpontban és úgy ítél meg mindent, mintha mindennek a mércéje az egyén volna, az jó, ami hasznára, szolgálatára van. A diakónusok nekünk adott ajándékok, mondta az érsek Ferenc pápa nyomán, akik megmutatják, hogy a helyes irány ezzel ellentétes: az imádságban szolgálni, a közösségben szolgálni, a szolidaritásban szolgálni. Szolgálni Istent és a testvért.

A diakónus a szolgálat őre az egyházban: az ige, az oltár, a szegények szolgálata. A hivatás nem csak az egyéné, hanem Isten népéé, Isten népével együtt kell azt megélni.

Isten segítse az új diakónusokat, hogy hivatásukat ennek megfelelően megélhessék!

MEGOSZTÁS