Hivatásébresztő imaláncot hirdetnek a Szent Család oltalma alatt

0
1517
Rózsafüzér. Fotó: Szigyártó Szabolcs

Román Enikő-Mária Regina nővér, az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közösség tagja kereste meg korábban szerkesztőségünket együttműködésünket kérve az alábbiakban foglalt kezdeményezéssel, imafelhívással.

A Sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport, amelynek jelenleg kb. 200 tagja van, pár éve a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban minden elsőcsütörtökön rendszeresen találkozik szentmise, szentségimádás keretében. Ezek az alkalmak követhetők élő adásban a Sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport közösségi oldalán. Csoportunkkal az elmúlt évek folyamán többször, több témával imaláncot szerveztünk, amelyhez több helységből is csatlakoztak. Idén márciusban, a közbenjáró imahadjáratban 640 család imádkozott egymásért a Szent Család védelme alatt. Ez nagyon szép összefogás volt, sok pozitív visszajelzéssel. Istennek legyen érte hála!

Újabb imalánc meghirdetését határoztuk el, ez év június 1–július 1. közötti időszakban, amelynek a Hivatásébresztő nevet adtuk, a következő programmal:

– Első hét: imádkozzunk a papokért, új papi hivatásókért (június 2–8.)

– Második hét: a meglévő szerzetesi közösségekért és új hivatásokért (június 9–15.)

– Harmadik hét: a családokért és családi hivatásért (június 16–22.)

– Negyedik hét: a kispapokért (június 23–30.)

Első héten 14 videó keretében 14 pap tesz tanúságot papi életéről. Második héten a szerzetesi közösségek által készített videókat fogjuk látni és hallani. Harmadik héten 7 család által készített videó kerül sorra, negyedik héten pedig 7 kispap által készített videó.

Ezeket a videofelvételeket látni lehet majd a romkat.ro, templom.ro weboldalakon, azok Facebook-oldalain, illetve a Medjugorjei Imacsoport Sepsiszentgyörgy Facebook-oldalán. A Mária Rádió mindennap reggel és este közvetíteni fogja a videofelvételek hanganyagát.

Hogyan lehet csatlakozni? Fontos, hogy jelezd a részvételedet a 0742-585229-es számon sms-ben, vagy írjál egy e-mailt a hivatasebreszto@gmail.com címre. Mindennap imádkozzál azokért, akik részt vesznek az imaláncban, a böjt és az alamizsna segít abban, hogy szabadabban éljük a mindennapokat. Egész hónapban szentmisék lesznek több helységben azokért, akik csatlakoztak az imalánchoz. A nyitó szentmise június 1-jén, a záró szentmise július 1-jén lesz 18 órai kezdettel Sepsiszentgyörgyön, a Szent József-templomban.

Nagyon biztatok mindenkit, hogy vegyen részt ebben az imaláncban, elsősorban saját családja miatt, akiért sokan fognak imádkozni. De tudjuk azt is, hogy mennyire fontos az nekünk, hogy vannak papjaink, akik kiszolgáltatják nekünk a szentségeket, szentmisét mutatnak be és imádkoznak értünk, lelkileg támogatnak és elkísérnek utolsó utunkon is, ezért fogjunk össze és imádkozzunk közösen értük, hogy legyen erejük megtenni azt, amit Isten kér tőlük. Itt, Erdélyben több szerzetesi közösség él, értük, velük együtt is imádkozzunk! Kispapjainknak is szükségük van imáinkra, szeretetünkre, mert ők a jövőnk papjai, értük is hozzunk áldozatot! Szent Család éve van, és ezt az imaláncot Jézus, Mária, József oltalma alá helyezzük. Nagyon hálásan köszönjük Kovács Gergely érsek atyának, aki elvállalta, hogy részt vesz ebben az imaláncban azáltal, hogy tanúságot tesz papi életéről. A vele készített videófelvétel közvetítése június 2-án reggel lesz. Hálásan köszönjük a papoknak, szerzetesi közösségeknek, a családoknak és a kispapoknak, akik vállalták, hogy tanúságot tesznek Isten szeretetének megtapasztalásáról, ezáltal is erősítve bennünk azt a tudatot, hogy az Istennek átadott élet virágba borul és gyümölcsöt terem az egyház számára, amelyhez mindannyian tartozunk. Hálás szeretettel: Regina nővér.

MEGOSZTÁS