Csángómagyar pap az idei csíksomlyói búcsús szónok

1
12611

Az idei csíksomlyói búcsú megrendezését illető sok kérdőjel lassan feloszlik, s bár korántsem világos még minden járványügyi szempont és szabály, a csíksomlyói ferencesek újabb információkat tesznek közzé oldalunkon a 2021. évi pünkösdi zarándoklat kapcsán.

Eseménynaptárunkban már megjelent a 2021-es csíksomlyói pünkösdi búcsú liturgikus programja, amelynek értelmében május 21-én, pénteken délután 5 órától imaórával készülnek a jelenlevők, majd 6 órától lesz a nyitó szentmise, amit ünnepi rózsafüzér követ.

Pünkösd szombatján, május 22-én reggel fél 8-kor lesz szentmise a kegytemplomban, amit 10 órától ünnepélyes rózsafüzér, 11 órától szentségimádás követ, ezután tartják az ünnepi búcsús szentmisét fél 1-től a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben.

Aznap délután 6 órától is lesz szentmise a kegytemplomban, pünkösdvasárnap pedig, május 23-án a kegytemplomban reggel 8, délelőtt fél 11 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

Az idei csíksomlyói búcsú mottója: „A Magasságbeli ereje borít be árnyékával” (Lk 1,35).

Az ünnepi szentmise szónoka Salamon József gyimesbükki plébános lesz.

Salamon József Lujzikalagorban született 1963. március 4-én. Édesapja Salamon Mihály, 89 éves, édesanyja, Bíró Anna 2007-es elhunyta után ugyan egyedül maradt a szülőfaluban, de azt nem akarja elhagyni, mivel jól érzi magát az ott kialakított kis világában, kertészkedve. A búcsú ünnepi szónokának szüleit az Úr kilenc gyermekkel áldotta meg, akik közül hárman már átköltöztek az örökkévalóságba. Salamon József, a negyedik, jelenleg a legidősebb az életben levők közül.

Tanulmányait szülőfalujában kezdte, ott végezte a nyolc osztályt, majd a  líceum első két osztályát Kézdivásárhelyen, a mostani  kantai Nagy Mózes Líceumban. Líceumi tanulmányait Gyulafehérvárt, a kántoriskolában folytatta, ott érettségizett. Az akkoriban kötelező sorkatonai szolgálat után Gyulafehérváron végezte teológiai tanulmányait,  1982. november 4-étől egy év megszakítással, majd folytatta és 1989. június 25-én szentelte pappá dr. Jakab Antal püspök. Jelmondata a 15(16). zsoltárból: „Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.

„Isten gyermekeként bízni benne erőt és bátorságot adott a kihívások sokaságában. Tudtam és tudom, hogy Isten minden fölött áll és akkor nekem nincs amitől félnem” – vallja az idei búcsú szónoka. Márton Áronnal hirdeti: „Erőnk a lelkesedés. És ez mindenható.”

Papi élete állomásai: Ditró (1989-1990), Szászrégen (1990-1995), Óradna (1995-1997), Gyergyóhodos és Galócás (1997-2004), majd máig Gyimesbükkben teljesít szolgálatot.

Kapcsolódó:

A Nagyváradon tartózkodó Urbán Erik ferences provinciális a Nagyváradi Egyházmegye sajtósainak nyilatkozott az idei csíksomlyói búcsú előkészületeiről:

MEGOSZTÁS

1 HOZZÁSZÓLÁS