Közös múlt, ami 440 éve kezdődött

0
1695

A Báthory István erdélyi fejedelem és később lengyel király jezsuita szerzeteseket telepített Kolozsvárra, hogy az erdélyi ifjakat neveljék, oktassák, és meghonosítsák e tájakon is az „európai” műveltséget kiművelt emberfők által. A kis kezdeményezés egyre terebélyesebb lett, igazi egyetemmé nőtt ki, ennek utódaként tekint magára a Babeș-Bolyai Tudományegyetem mai vezetése.

A kolozsvári Babeș-Bolyai május 12-én délután angol nyelvű online nemzetközi minikonferencia keretében emlékezett meg alapításának 440. évfordulójáról.

Daniel Davidnak, a BBTE rektorának üdvözlő szavai után az egyetem kórusának tolmácsolásában latin nyelven felcsendült a Gaudeamus, majd a rektor Báthory Istvánra, az alapítóra és az általa behozott jezsuita szerzetesekre, a stúdiumok rendjének megteremtőire utalt, valamint arra, hogy az alapítást tekintve a kolozsvári egyetem a szegedinek testvére, ezért is üdvözölte magyarul is a részt vevő szegedieket. Rovó László, a Szegedi Egyetem rektora a közös múlt további elemeit idézte fel, és arra figyelmeztetett: az egyetemi szféra kiemelten azon kell munkálkodjon, hogy a közös múlt által is összekötött, sok szempontból egymásra utalt szomszédos népek közt az együttműködés szálait szőjék, erősítsék.

Marius Talos SJ mint az egykori jezsuiták utóda az egyetem jezsuita múltjából idézett fel néhány fontos mozzanatot, ugyanakkor a jezsuita múlt mai jelenlétére is utalt, hiszen a mai piarista templom eredetileg jezsuita használatra és megrendelésre épült mint Erdély első barokk temploma. Végül Pedro Arrupe egykori jezsuita elöljórót idézte, aki a 20. század végén fogalmazta nem: nem a jövőtől fél, hanem attól, hogy mint jezsuitáknak eseetleg nem lesz mondanivalójuk e jövő számára, és kevés vagy semmilyen érvényes megoldásuk nem lesz; hogy a tegnap válaszait kínálják esetleg a jövő problémáira. Idézte a jezsuita jelmondatot: MIND, azaz mindent Isten nagyobb dicsőségére — ebben a szellemben van lehetőség a jövő formálásában részt venni.

Jan Palmowski, a Guild vezetőségi tagja köszöntötte BBTE képviselőit, tanárait és diákjait, s beszédét azzal kezdte, hogy egy olyan tudományos, egyetemeket összekapcsoló hálózatot, szervezetet képvisel, amely sokféle hátterű és hagyományú intézményt kapcsol össze, a kiválóságot, a kutatást és a tanítást tekinti prioritásának, erre fekteti a hangsúlyt. Kifejtette, hogy a Guild tagjai hisznek a kiválóság átalakító erejében. Majd arról beszélt, hogy nyereségnek tekinti a kolozsvári egyetemnek a Guild közösségéhez való csatlakozását, hiszen Románia nemzetközileg is jegyzett legjobb egyeteméről van szó, amely, bár nem régi tagja a Guildnek, kutatási eredményeivel, a kutatás minőségével máris kitűnt. A 2016-ban alakult Guild Európa 16 országában 21 egyetemét fogja össze, a legrangosabb, kutatás-orientált egyetemeket. Célja egybegyűjteni az egyetemek keretében működő intézeteket, azok kutatóit, diákjait. A Guild célja a kiválóság elérése, képviseli azt a nézetet és elkötelezettséget, hogy a tágabb közéletnek az igazságkeresésre és a bizalomra kell épülnie, hogy olyan tudást kell teremteni az egyetemeken, amelyek a társadalom, a kultúra, a gazdaság javára van.

Daniel David rektor mellett az intézményt képviselte az online megemlékezésen Soós Anna, a magyar vonalat képviselő rektorhelyettes is, valamint a német vonalat képviselő Christian Săcărea rektorhelyettes.

A köszöntő és a történelmi múltat vázoló beszédek után levetítettek egy kisfilmet, amelyben Daniel David rektor büszkén kalauzol végig azon a jezsuita alapításról és múltról szóló kiállításon, amely most is látogatható a Szabók bástyájában nyitott múzeumban. Végül a rektor megköszönte a református egyház vezetőinek, akik a Mátyás király által építtetett Farkas utcai templomot ma használják, hogy megengedték egy emléktábla elhelyezését, hiszen azon a helyen állt a Báthory István által 1581-ben alapított és jezsuita vezetéssel indult egykori alma mater, az Academia Claudiopolitana.

MEGOSZTÁS