Bérmálás Kézdivásárhelyen

0
4180
Kovács Gergely érsek bérmált a kantai templomban. Fotók: Héjja Bécó

Kézdivásárhelyen május 9-én a várost megmozgató ünnepi esemény volt: délelőtt Kovács Gergely érsek, délután Kerekes László segédpüspök bérmált. Az érsek gyermek- és ifjúsága helyszínén, a kantai egykori minorita templomban, a segédpüspök pedig korábbi, plébánosi működése helyszínén, a Boldog Özséb-templomban a részben még általa felkészített hittanosokat bérmálta.

Vasárnap, május 9-én Kézdivásárhelyen folytatódtak a bérmálások a gyulafehérvári főegyházmegyében. Délelőtt 11 órakor a kantai Szentháromság-plébánia 60 fiatalja (28 fiú és 32 lány) részesült a bérmálás szentségében.

Egyedi és minden résztvevő számára emlékezetes pillanatként értékelte az eseményt köszöntőjében Farkas Alajos, a kantai plébánia segédlelkésze. Egyedi élmény dr. Kovács Gergely érseknek is, aki a saját szülővárosa templomában most első alkalommal szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A helyi egyházközség pedig ugyanilyen izgalommal és hálás lélekkel várta haza a főpásztort, arra kérve őt, hogy tanításával és imáival erősítse és bátorítsa szülővárosa közösségét.

Kovács Gergely érsek saját bérmálkozásának élményét megosztva arra bátorította a bérmálkozó fiatalokat, hogy működjenek együtt a Szentlélek kegyelmével. Higgyék és engedjék, hogy a Szentlélek eltöltse, erősítse és tegye képessé őket arra, hogy vállalják a felnőtt keresztény életet.

A főpásztor szentbeszédében Jézus parancsát véste a jelenlevők szívébe: „szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket”. Jézus úgy szeretett, hogy életét adta értünk. Mi ezt hallva elbizonytalanodunk. Képesek vagyunk mi így szeretni? De a szentek hosszú sora bizonyítja, hogy képesek voltak életüket adni másokért. A Szentlélek tette képessé őket, aki bennünket is megerősít, hogy megvalósíthassuk mindazt, amit Jézus kér tőlünk.

A megbérmált fiatal felnőtté válik a hitben, a keresztény életben, és tanúságot tesz keresztény hitünkről. A főpásztor arra biztatta a fiatalokat, hogy legyenek lelkesek, készségesek és buzgók a keresztény közösség ügyében: bátran állítsák talentumaikat a keresztény közösség szolgálatába, és legyenek az egyházközségnek bátor tanúságtevő felnőtt tagjaivá.

Délután két csoportban a Boldog Özséb-plébánián részesültek az arra felkészült fiatalok a keresztény nagykorúság szentségében. A 13 órakor tartott szentmisén 53 fiatalt, majd délután 6 órakor 68 fiatalt bérmált meg Kerekes László segédpüspök.

A fiatalok egy része már egy évvel korábban készült a bérmálkozásra, és a járványhelyzet miatt elhalasztódott a tavalyi ünnep, így egykori felkészítő plébánosuk szolgáltatta ki most nekik a bérmálás szentségét.

Molnár Izabella

Fotók: Héjja Bécó