Elkezdődött a bérmálás a kolozs-dobokai főesperesi kerületben

0
2610
Bérmálás a szórványban, Kolozson. Fotó: Bodó Márta

Április-májusban Kovács Gergely érsek és Kerekes László segédpüspök a járványhelyzet miatt elmaradt tavalyi bérmálásokat tartja meg, a körút során a főpásztor megérkezett a kolozs-dobokai főesperesi kerületbe.

A főpásztor Kolozsváron a bérmálások közti szünetben május 7-én időt szakított arra, hogy betekintsen a kolozsvári Szent Mihály-templomban folyó felújítási munkálatokba, tájékoztatott a Gyulafehérvári Érsekség a Facebook-oldalán. László Attila főesperes-plébános kíséretében lépett be az érsek a részben még felállványozott templomba, ahol Szatmári Edina művészettörténész kalauzolta, és ismertette a munkálatok jelenlegi állását, megmutatta a legfontosabb látnivalókat, újabban feltárt, megtisztított részleteket, és kérdéseire válaszolt.

Május 6-án délelőtt Jegenyén a járványügyi előírások megtartásával, nagyszámú hívősereg jelenlétében bensőséges szertartás keretében bérmálta meg Kovács Gergely érsek a szentség felvételére felkészült fiatalokat, akik határozottan és öntudatosan vallották meg hitüket. László Attila főesperes kérdésünkre elmondta: számára, aki korábban hosszú ideig tömbkatolikus vidéken volt lelkipásztor, különösen is erőteljes tanúságtétel volt a csökkenő létszámú, református tengerben katolikusként élő jegenyeiek sugárzó jelenléte.

A bérmálási szentmise végén három fát is ültettek az esemény emlékére, a faültetésbe személyesen a főpásztor is bekapcsolódott.

A jó hangulat délután Kolozson is jellemezte az ünnepséget, ott mindössze öt fiatal részesült a bérmálás szentségében, a főpásztor nagyfokú figyelmességére jellemző, hogy mivel egyik bérmálkozó és a résztvevők egy részének a román a napi használatban megszokott nyelve, a tanítás lényegét számukra románul is összefoglalta.

Külön megköszönte a szórványlétben is helytálló közösség tanúságtételét, a szülőket, kereszt- és bérmaszülőket arra biztatta: ne küldjék, hanem hívják e fiatalokat vasárnap a templomba.

A szertartás végeztével, a közös fotóra készülődve közvetlen szavakkal is biztatta a fiatalokat a további kitartó keresztény életvitelre. Különösen megragadó volt, ahogyan Kovács Gergely érsek a szentmise egy mozzanatát kiemelve spontán tanítást kínált a jelenlevőknek: a szentleckét felolvasó ministráns egy különösen bonyolult szó ejtésének többször nekifutott, a főpásztor ezt az esetet kiemelve felhívta a figyelmet: nem a nyelvbotlás tényénél kell megállni, hanem meg kell csodálni, ahogyan ez a fiatal nem adta fel, visszatért a szóra, ezzel a kitartás élő példáját és hasznos tanítást adva mindenkinek.

A kerületben folytatódik a bérmálás Kisbácsban, Györgyfalván, Kolozsvár-Monostoron és Szászfenesen, illetve a monostori plébánia által ellátott Tordatúrban.