Úrnapi alkotói pályázatot hirdetnek hittanosok számára

0
1936
Ötfős plébániai csapatok jelentkezhetnek. Fotó: hittan.ro

Az Úrnapja (ezt egyházmegyéinkben idén június 3-án ünnepeljük) apropóján és a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület jegyében a hittan.ro honlap szerkesztősége Úrnapja az egyházközségünk életében címmel pályázatot hirdet a Gyulafehérvári, a Nagyváradi, a Szatmári és a Temesvári Egyházmegyék hittanos diákjai számára. Az ötfős plébániai csapatok (a csapattagok életkora lehet különböző is – elsőáldozótól az egyetemistáig) felkészülését hitoktatóik és/vagy a plébániájukon szolgáló papok támogatják. A csapatok június 3. és 17. között jelentkezhetnek a pályázatra.

Egyházunk főünnepet rendelt a kenyér és a bor színében közöttünk jelen lévő Jézus Krisztus ünneplésére. Úrnapján az Oltáriszentséget helyezzük figyelmünk középpontjába és lélekben is igyekszünk egészen közel kerülni hozzá. A pályamunka elkészítése során a pályázók feltárják egyházközségük Úrnapjához kötődő vallásos hagyományait, aktívan bekapcsolódnak az aktuális ünnep előkészítésébe, lebonyolításába és lelkileg ráhangolódnak a szentségi Jézussal való személyes találkozásra. Mindezek erősítik, mélyítik az eucharisztikus lelkiséget és segítik a pályázók beépülését a helyi egyház közösségébe. Mindez egyben az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés jegyében is történik.

Minden csapat – szabadon választott csapatnévvel – egy, az Úrnapja a/az (ide minden csapat saját egyházközsége nevét írja) egyházközség életében című projektmunkával pályázhat, aminek produktumait egy nyilvános Trello-táblán jeleníti meg (A Trello program használatához ez a videó nyújt segítséget: https://youtu.be/jSMzo6bZGgU. Egyszerű, e-mail-címes regisztráció szükséges hozzá. Egy tag létrehozza a táblát, amelyre a többiek e-mail-címmel vagy a tábla linkjének elküldésével hívhatók be). A táblát a csapat hozza létre. A jelentkezés a kateketikai.forum@gmail.com címre küldött levélben történik, a csapatnév, a csapattagok neve, iskolája, osztálya, egyházközsége, a felkészülésben segítséget nyújtó hitoktató és/vagy pap nevének megjelölésével, illetve a pályamunkát tartalmazó link (a Trello-tábla linkjének) elküldésével.

A pályázat kiértékelését élőben közvetítik a hittan.ro honlapon és a hittan.ro Facebook-oldalán. Az eredményhirdetés június 26-án lesz. Minden pályamunka felkerül az Életünk – az európai magyar katolikusok lapjának internetes oldalaira, a hittan.ro honlapra és a hittan.ro Facebook-oldalára. A 270–330 pontra értékelt projektmunkákat benyújtó csapatok értékes ajándékcsomagot kapnak. A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága, az európai magyar katolikusok Életünk című lapja és a Verbum Kiadó különdíjakat oszt a pályázó csapatoknak. A legmagasabb pontszámot elérő három csapat részére a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség háromnapos nagyváradi táborozást ajánl fel.

A pályamunka elkészítésének tartalmi és formai követelményei

A Trello-tábla külön-külön listáin az alábbi címekhez, tartalmakhoz kapcsolódó produktumokat kell megjeleníteni. Minden egység tartalmi és formai kivitelezésében szabad kezet kapnak a pályázók. A pályázók készíthetnek különféle digitális programokban szerkesztett vetítettképes-bemutatókat, film- és hanganyagokat, digitális kiskönyveket, posztereket, másfajta szöveges leírásokat stb., az alábbi követelmények szerint:

1. lista címe: Egyházközségünk története. A lista az egyházközség történetének szemléletes ismertetését tartalmazza, egyetlen produktumban.

2. lista címe: Egyházközségünk jelenlegi élete. A lista az egyházközség aktuális életét bemutató egyetlen produktumot tartalmazza.

3. lista címe: Úrnapjához kapcsolódó hagyományok egyházközségünkben. Itt – szintén egyetlen végtermékben – kötelező az egyházközség legalább három tagjával interjút (is) készíteni a múltbeli és a jelenlegi szokások, az azokhoz kapcsolódó élmények stb. kapcsán, és lehetőség szerint fényképes dokumentációt is beépíteni a produktumba.

4. lista címe: Csapatunk az idei Úrnapján. Itt szöveggel kiegészített, állóképekből szerkesztett bemutatót és/vagy mozgóképes bemutatót kell készíteni. A produktumnak tartalmaznia kell az ünnep előkészítésében és lebonyolításában való részvételt és a lelki bekapcsolódást is láttató elemeket is, mind az öt csapattag részéről (pl. sátorépítést, oltárkészítést, virágszirom-szőnyeg készítését, virágszirom-hintést, szentségimádás előkészítését, szentségimádáson való részvételt stb.).

5. lista címe: Üdvözlégy, Oltáriszentség! Ide a pályázási idő alatt készített öt, művészi igényességű, kiváló minőségű, jó felbontású fényképet kell feltölteni. Ha a képek személyeket is ábrázolnak, jelezni kell, hogy beleegyeztek a közzétételbe. A képek fájlneve tartalmazza – ékezetek és központozás nélkül – a kép készítőjének vezetéknevét és a kép címét. A név és a cím elválasztására a „_” jelet kell használni! A képek készítői csak a pályázó csapat tagjai lehetnek. A legsikeresebb fotók részt vesznek a hasonló címmel szervezendő online kiállításon. 

6. lista címe: NEKünk ők segítenek sokat a készületben. Itt az 52. NEK honlapján elérhető NEK podcastek és videók alapján kell egy összeállítást készíteni arról, hogy a választott anyag(ok) hogyan segíti(k) a személyes és közösségi felkészülést a szeptemberi eucharisztikus kongresszusra. Az összeállítás műfaja szabadon választható.

https://www.iec2020.hu/hu/podcast-ami-neked-szol

https://www.iec2020.hu/hu/videok

https://www.youtube.com/channel/UC8x105h1Ody_blbfBm2DePw

7. lista címe: Bemutatkozunk. Ide a csapat és a csapattagok írásos/szöveges/filmes bemutatkozását kell illeszteni (a műfaj tetszőlegesen választható). A csapatképen jelenjenek meg a hitoktatók és/vagy a felkészülésben segítséget nyújtó papok. Az összeállításból köszönjenek vissza a projektmunka eseményei és annak hangulata is. A lista tartalmazzon egy-egy, a közös „munkát” véleményező rövid írást a felkészítést segítő személy(ek)től (hitoktató, pap).

Értékelési szempontok:

A pályamunkákat héttagú zsűri értékeli. Az 5. lista kivételével mindegyik lista produktumának értékelése során az értékelők a következő szempontokat tartják szem előtt:

– a cím és a tartalom közötti közvetlen kapcsolat (10 p);
– a kiírásban szereplő feltételek maradéktalan betartása (10 p);
– nyelvi és helyesírási igényesség (10 p);
– kreativitás (10 p);
– igényes kivitelezés (10 p).

Az 5. lista fotói esetében az értékelési szempontok:

– a cím és a tartalom közötti közvetlen kapcsolat (10 p);
– kreativitás (10 p);
– igényes kivitelezés (10 p).