Szabadtéri passió a Szent Imre Társulat bemutatásában

0
1477
Fotók: A Szent Gellért Alapítvány Facebook-oldala

Idén tizenharmadik éve játssza el a szentegyházi Szent Imre Amatőr Színjátszó Társulat húsvéti időben Jézus szenvedéstörténetét. A társulat 2008-ban kezdte a fellépéseit. Habár tavaly csak a próbák élményével maradtak, idén húsvétvasárnap Lövétén, április 18-án Székelyvarságon, április 25-én Gyergyóalfaluban játszották el a szabadtéri passiót. Pünkösdkor, bár nem lesznek számottevő zarándok-vendégek, otthon, Szentegyházán fognak játszani. György Attila és Ida, a Szent Gellért Alapítvány tagjai mesélnek a szabadtéri passió gyökereiről, a Szent Imre társulatról és többek között a passió-játszásról.

Néhai plébánosunk, Portik Bakai Sándor a drámázást/drámajátékot használta a fiatalok lelki nevelésére. Jómagunk, György Attila és Ida, ezen fiatalok közül valók vagyunk.
A vágy, amiből megszületett a Szentegyházi Szabadtéri Passió, nagyon mélyen az ifis éveinkből gyökerezik, amikor évekig játszottuk Árpád-házi Szent Erzsébet életét. Mindannyiunk életében, akik akkor együtt játszottunk és ifiztünk, mély lelki nyomot hagyott. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a drámajáték, az egyes bibliai szerepbe való belehelyezkedés olyan lelki élményekhez juttatja a fiatalt, ami mélyen az övé lesz, és ami közelebb viszi a transzcendenshez, ami aztán hozzájárul hitének növekedéséhez.

Ifjúságunk nevelése passió-játszással

A jelenlegi világ, ami körülveszi a fiatalt, az információáradat, a technika, a fogyasztói attitűd, nagyon kevés helyet hagy a keresztény értékek megtalálására. Ha a családban van lehetősége magába szívni a keresztény értékeket, akkor fogékonyabb és a „magok”, a hittel kapcsolatos élmények beépülnek, növekednek. Ami miatt a passióba nyitottak vagyunk a hívő és nem hívő, keresztény életet gyakorlót és kevésbé gyakorló fiatalok iránt, a hit abban, hogy a közösségi élet és Jézus szenvedéstörténetének átélése megérinti őket, és az élmény gazdagítja személyiségét, egy magocska lehet jelenlegi és/vagy későbbi hitéletének alakulásában.

A produkció

A szabadtéri passió minimális bibliai szövegű narrációval, zenére és pantomimre épülő 45 perces produkció. Nem kizárólag a szenvedéstörténetet, hanem más jeleneteket is magába foglal. A nyolc boldogság és a kenyérszaporítás jeleneteivel kezdődik, majd az utolsó vacsora, a Getsemáne-kert, Jézus elfogatása, Pilátus ítélete, a kereszthordozás, Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet, Veronika megtörli Jézus arcát kendőjével, síró asszonyok jelenetei, keresztrefeszítés, a keresztről való levevés, Mária gyásza. A sírba helyezés jelenetei a feltámadás jeleneteivel egészülnek ki: Jézus találkozása Mária Magdolnával, az apostolokkal, Tamással, majd mennybemenetele és legvégül a Szentlélek eljövetele.

A Szent Imre Társulatot évente 35−50 fiatal alkotja. A társulat amatőr színészekből áll, akik mind helyi, 15−28 év közötti fiatalok, akik akár több évig maradnak a Szent Imre Társulatban, majd az új generációval folytatjuk tovább a munkát évről évre. Ifi alkalmak teljes évben vannak, a passiózás viszont a január-május közötti időszakra korlátozódik. Az egyik legalapvetőbb és legnehezebb dolog a fiatalokat figyelmének és motivációjának felkeltése, amelyet az online média segítségével és személyes megszólítással is igyekszünk serkenteni.

A passiózás „filozófiája”

A passiózás elsődleges célja, hogy ki-ki egy szerepbe belehelyezkedve láthassa, játszhassa, szemlélhesse, megélhesse távolról vagy közelről, főszerepben vagy statisztaként a szenvedéstörténetet. A színrevitel is cél, ez azonban csak akkor lesz ütős, ha a szereplők átélik a történteket, eseményeket. Enélkül nem tudják bevonni a nézőket. De nézők jelenléte kell a koncentráltabb, mélyebb átéléshez is. A próbák is mély lelki élményeket nyújtanak, az előadás azonban más. Ott már nincs helye a szerepből való kiesésnek, ami a próbákon még belefér. Minden évben más szereposztásban kerül színre a passió, így minden évben ugyanaz, mégis más. Ilyen értelemben minden évad első fellépése egy újabb „születés”. A korábbi passiósok gyakran éppen a friss szereposztás miatt nézik meg az éppen aktuálisat.

Évente 4−5 előadásunk van. Elsőként a környező helységekben: Szentegyházán, Lövétén, Kápolnásfaluban játszunk, legtávolabb a magyarországi Abdán léptünk fel meghívásra, de játszottunk Déván, Csernakeresztúron és Sepsiszentgyörgyön is. A csíki esperesi kerületben is mutattuk be a passiót: Csíkszentléleken, Csíkszentmiklóson, Madéfalván, Csíkcsicsóban, Csíkmenaságon. Minden előadás egy új élmény, nagyon meghatározó az érdeklődő közönség. Az előadás interaktív, a szereplők olykor a nézők között mozognak, így van lehetőségük begyűjteni a lelki hatásokat, a meghatottságot, a könnyeket. Ezek olyan visszajelzések, ami továbblendítik őket.

Minden előadás után van élmény-kör, amikor ki-ki elmondja, mit élt meg a passiójáték alatt. Ha a passiózás „eredményeit” nézzük, ezek a beszámolók a „gyöngyszemek”, amikor próbálják szavakba önteni, amit megéltek. A hosszú távú „gyöngyszemek” nem láthatóak. Abban bízunk, hogy ezek az élmények beépülnek majd a hitéletükbe. Manapság gyakran úgy értékeljük a fiatalokat és a velük való munkát, hogy nehéz velük, szinte lehetetlen megkapni velük a közös hangot. A fiatalok telítődve vannak többnyire helytelen vagy hiteltelen információval, ezer lehetőség csábítja őket. Ezért kell fogékonnyá tenni őket elsőként a családban, hogy később nyitott tudjon lenni a transzcedensre, a hitre, Istenre. Ezért van a passió.

A passió célja és hozadéka az is, hogy a fiatalok ismerkedhetnek, barátkozhatnak, „bandázhatnak”, udvarolhatnak. Köttetett már pár olyan házasság, amelynek a passiós alkalmak adtak alapot.

Sérültek integrálása

A Szent Gellért Alapítvány sérültekkel is foglalkozik. A passió háttérmunkájába (mosás, vasalás, pakolás, szállítás, színpadépítés) sérültjeink is részt vesznek. A produkcióban is játszik három fogyatékkal élő fiatal.

A passió anyagi és technikai hátterét a Szent Gellért Alapítvány biztosítja. Az előadásokon begyűlt adományokért hálásak vagyunk, de ezen felül pályázatokból, saját források felhasználásával tudunk továbbélni.

A csapat : a passió szervezésében mögöttünk áll a Szent Gellért Alapítvány munkacsapata. A zenei hátteret Ilyés Kinga kolléganőnknek köszönhetjük, a rendezésben Theil Emília segített. Korábbi években a passiót játszó fiatalok közül olykor a háttérmunkában is segítettek.

Álmunk egy amfiteátrumszerű természetközeli hely, ahol a nézők kényelmes székeken nézhetik végig az előadást.

Passió és család

A produkció előkészítése, illetve az egésznapos, olykor többnapos kiszállások nagyon megosztanák az időnket és energiánkat a családunk és a hivatásunk között. A megoldásunk az, hogy mi, a György család teljes létszámban jelen vagyunk minden eseményen. Az idősebb, sérült gyermekeink (22, 21 évesek) belenőttek, a „kicsik” karonülő koruk óta „játszanak” ( most 11, 8 évesek). A nagyböjtünk és a húsvétunk állandó passiózás „bent és kint”, itthon és távol.

György Attila és Ida, Szent Gellért Alapítvány