Örökség és átörökítés: megújul a 218 éve felszentelt temesvári Szent György-székesegyház

0
1894
1803. április 24-én ünnepélyes keretek között Kőszeghy László csanádi püspök konszekrálta a székesegyházat. Fotók: Temesvári Egyházmegye

A csanádi egyházmegye megalapítását követően Szent Gellért püspök, az egyházmegye első főpásztora Szent György tiszteletére felszentelte az első székesegyházat is, és ez a titulus a mai napig fennmaradt. Miután 1732-ben, Adalbert von Falkenstein püspök idejében a püspöki székhelyet Szegedről Temesvárra helyezték, megkezdődött az új székesegyház felépítése, amelyet 1803. április 24-én ünnepélyes keretek között Kőszeghy László csanádi püspök konszekrált.

Az ősi csanádi, valamint a temesvári egyházmegye történelmét bemutató átfogó, többkötetes munkájában, amelynek címe Erbe und Auftrag, Roos Márton nyugalmazott temesvári püspök a következőképpen írja le a székesegyház felszentelését:

„A székesegyház április 24-i, vasárnapi konszekrálását megelőzte a hat mellékoltár felszentelése, kezdve a bejárat mellett bal oldalon található Nepomuki Szent János oltárral, amelyet április 18-án, hétfőn szenteltek fel; kedden a pestisszentek oltára következett, a bejárattól jobbra; szerdán a bal oldalon lévő Szent József oltár; csütörtökön a Szűz Mária látogatása Erzsébetnél oltár, a jobb oldalon; pénteken a kereszthajó bal szárnyában lévő Szent Kereszt oltár, szombaton pedig a kereszthajó jobb szárnyában lévő Utolsó Vacsora oltár. Ennek az ünnepi hétnek a csúcspontja volt a főoltár felszentelése Szent György tiszteletére – és maga a székesegyház ünnepélyes konszekrálása. (…) A székesegyház felszentelésének évfordulóját kezdetben Szent György napján ünnepelték, de 1811-ben a húsvét utáni második vasárnapra helyezték. Ma a székesegyház felszentelését a húsvét utáni második szombaton ünnepeljük.” (Martin Roos: Erbe und Auftrag, I,2b kötet).

A temesvári római katolikus székesegyház épületének és környékének külső és belső tatarozási, konzerválási és felújítási munkálatai Európai Uniós pályázat keretében a belföldi és nemzetközi turisztikai körforgásba való bekapcsolás céljából a Szent György székesegyház teljesen megújul, a felújítási munkálatok megáldására idén ősszel kerül majd sor. A munkálatok jelenlegi helyzetéről a temesvári püspökséget a projektben képviselő Lauš Nikola püspöki irodaigazgató a következőket nyilatkozta:

A székesegyház felújítása és restaurálása több síkon is folyamatosan zajlik. Természetesen, csakúgy, mint eddig, a művészeti alkotások és elemek (szobrok, olajfestmények, üveg, vasmunkák, kőfaragványok) kiemelt fontossággal bírnak, és restaurálásuk jelentős mértékben már befejeződött. A templomhajó belső tatarozása is befejeződött, jelenleg a kereszthajó és a szentély felújítása történik. A párkányzat fogsordísze és az oszlopfők tatarozásakor derült ki, hogy ezeket kőből faragták, ezért az a döntés született, hogy meg kell őrizni a természetes szépségüket. A főhajót a szentélytől elválasztó boltíven latin nyelvű feliratot fedeztek fel, amely bizonyítja az itt folyó munkálatok befejezését Mária Terézia császárnő és Nikola Stanislavich püspök idején. A felirat meglétét Hans Dipplich is említette a Die Domkirche von Temeswar című könyvében, viszont rég elveszettnek hitték. Most azonban restaurálták és mindenki számára láthatóvá vált.

A felirat szövege a következő:

REGNANTE MARIA THERESIA IMPERATRICE
SEDENTE NICOLAO EPISCOPO
GUBERNANTE L[IBERO] B[ARONE] AB ENGELSHOFEN
ECCLESIA CATHEDRALIS CSANADIENSIS
TEMESVARII REDIVIVA

A templomban jelenleg a sekrestyék és az azokhoz vezető folyosók felújításán dolgoznak. A kripta restaurálása is majdnem teljes egészében befejeződött. Ami a külső felújítást illeti, a munkálatok első szakasza, az épület alapjának megtisztítása befejeződött, a vakolatot eltávolították és a falrészeket víztaszító kettős védőréteggel vonták be. A következő hónapokban a felújítási munkálatok a homlokzaton folytatódnak, amelyhez már a tornyok szintjéig felszerelték az állványzatot.

Forrás: Temesvári Egyházmegye