A házasulandókért, családokért imádkoztak a Márton Áron-nagykilenced ötödik alkalmán

1
2454
Szénégető István családpasztorációért felelős plébános a házasulandókért, házasságban, családban élőkért való imára buzdított a Márton Áron-imakilenced ötödik alkalmán. Fotók: az élő közvetítés képkockái

Isten Szolgája Márton Áron boldoggá avatásáért decemberben kezdődött a nagykilenced. A kilenc hónapon át tartó lelki előkészület a tervek szerint főegyházmegyei zarándoknappal zárul Csíkszentdomokoson augusztusban. A lelki előkészület az Imádkozzunk Áron püspökkel! című imafüzetben található kilencedre alapul, és havonta meghívottak tartanak a szentmise keretében elmélkedést a püspök gondolatai alapján. Minden hónapban egy fontos témára koncentrálva, azt elmélyítve és aktualizálva készülnek a főegyházmegye hívei Márton Áron születésének 125. évfordulójára.

Az imakilenced ötödik alkalmán, április 24-én, szombaton délután a nagy püspök szülőfalujának templomában az ott jelenlevők, valamint a szentségimádást és a szentmisét a közvetítés segítségével követők együtt imádkoztak a házasulandókért, a házastársakért, a családokért, a szülőkért, a gyermekekért.

Szénégető István plébános, családpasztorációért felelős lelkipásztor a szentmise elején arra figyelmeztetett Áron püspökkel összhangban: „A családnak gyökérkötő ereje van, identitásadó ereje van, életvédő ereje van. Ezért amikor mi családról beszélünk most, a családok évében, akkor a lényeget érintjük, valami nagyon fontosról beszélünk és imádkozunk.” Majd Áron püspök közbenjárását kérte.

Az ünnepi szónok homíliájában Márton Áron családra vonatkozó gondolatai közül néhányat emelt ki, hogy azzal is erősítse a főegyházmegye családjait. Ugyanakkor az evangélium tanításából kiindulva magyarázta a mai hívekre is érvényes húsvéti tanítást, Tamás apostol hitvallását, és mindenekelőtt Istennek azt a kijelentését, hogy ő van, mindenkor és mindenütt van, járványban, járvány ellenére, és mert Isten van és itt van velünk, valóságosan, nem kell félnünk, nem félhetünk. Jézus a félelemben élő apostolokat arra hívta, hogy ne féljenek a világ, az élet kihívásaitól, a sebektől, sebzettségektől, hanem cselekedjenek félelem nélkül másokért.

Szénégető István mint a főegyházmegyében a családokért felelős lelkipásztor sokat tud a családok jelen nehézségeiről, a járvány, mondta, lassan egyre több családot ért és érintett meg közelről, ebben a helyzetben pedig olyan kapaszkodóra van szükség, ami valóban erőt ad, ami biztos. Az egyetlen ilyen pedig a feltámadt Jézus. Azzal biztatta a hallgatóságot az ünnep szónoka, hogy a nehéz idők egyben mindig kegyelmi idők.

Isten szolgája Márton Áron püspök 1946-ban írta: a világot nem csodafegyverek szabadítják meg, hanem Krisztus, az a Krisztus, aki joggal mondta: bízzatok, én legyőztem a világot. Ahogy a szentmisén, úgy minden területen, minden helyzetben Krisztus-központúan kell élnünk. Közös feladatunk, amire Áron püspök küld mindannyiunkat, hogy hordozzuk Krisztus fényét s a családi élet izmosításán dolgozzunk.