Hűséges József – a nagykilenced negyedik imaalkalma Nagyváradon

0
1709
Fotók: varad.org

A januártól szeptemberig tartó Szent József nagykilenced negyedik imaalkalmát április 21-én, szerdán tartották az egyházmegye legnagyobb Szent József tiszteletére szentelt plébániatemplomában, Nagyváradon. A szentmise főcelebránsa és szónoka Nagy Tibor köröstarjáni plébános volt.

A szentbeszédben a szónok kiemelte, hogy a Szentírás hűségesnek mondja Józsefet, majd három pontban fejtette ki Szűz Mária jegyesének ezt az erényét: hűség Istenhez, családjához és szülőföldjéhez.

József hűséges Istenhez, ez alázatosságában is megmutatkozik. Mindenben aláveti magát Isten akaratának. Minden bizonnyal volt egy szép terve jegyesével, házasságával kapcsolatosan, és mégis lemond a terveiről. Nem azt tette, ami neki tetszett, hanem azt, amit Isten bízott rá. Mi többnyire azt nézzük, hogy mi az, ami számunkra fontos, kedves. Ez legtöbbször eltér Isten akaratától. Mi is törekedjünk arra, akárcsak Szent József, hogy hűségesek legyünk Isten akaratához.

József hűséges volt családjához is. Úgy is mondhatnánk, hogy bármi történt, rá mindig lehetett számítani. Így volt ez a betlehemi szálláskereséskor is. Családapaként az ő feladata volt előkészíteni, biztosítani a szállást. De így történt ez akkor is, amikor menekülniük kellett Egyiptomba Heródes haragja elől. Mi lehetett József lelkében? Új, ismeretlen helyzet, ismeretlen nyelv, ismeretlen hely. Nem próbál kibúvókat keresni, csak cselekszik az angyal szavára. Aztán az Úr angyalának szavára visszaindul szülőföldjére, de nem ott telepedik le, hanem Názáretben. Mindent újra kell kezdeni, de ekkor sem panaszkodik, nem zúgolódik, hanem csendben teszi a dolgát, becsületesen. Megcsodálhatjuk családjához való hűségét, amelyért minden áldozatra kész. Mi mennyire zúgolódunk, amikor valamilyen megpróbáltatás éri családjainkat?! Hogy meginog a hűségünk, ha csak egy kis megpróbáltatás éri a családot, és a hűség könnyen átalakulhat hűtlenséggé! A problémákat meg kell oldani, nem pedig elmenekülni előlük. Ebben legyen példa számunkra Szent József, aki egyben szülőföldjéhez, hazájához is hűséges volt. Jó szakemberként, bárhol ahol megfordult – akár Egyiptomban is – könnyen kaphatott volna munkát. És mégis, a veszélyhelyzet megszűntével visszatér szülőhazájába, és Názáretbe telepedik le. Ma olyan világot élünk, amelyben bárki élhet bárhol, sokan otthagyjak szülőföldjüket a jobb megélhetés miatt. A hazaszeretet mindannyiunkban benne van: lelkünkben, szívünkben, vérünkben is. József visszavágyott szülőföldjére, és vissza is tért. Nem érezte jól magát az idegenben.

Legyen példa számunkra Szent Józsefnek szülőföldje iránti hűsége. Sokszor gondolhatjuk mi is azt, hogy máshol jobban élhetnénk, de tudnunk kell, hogy Isten ide hívott meg minket, itt bízott ránk feladatokat. Szent József tehát példakép számunkra, a hitvestársak számára a hűségben. A hűség nyugalmat, kedvességet, boldogságot ad a családnak. A hűtlenség könnyeket okoz. Szent József legyen példaképe a házasságban élőknek, a házasságra készülőknek. Isten őt nagy dolgokra hívta, hogy hiteles férje legyen Máriának, hiteles példája az édesapáknak. Ő nem hátrált meg a rábízott feladat előtt, hanem mindent megtett, hogy beteljesítse szent hivatását. Nem is volt ez olyan egyszerű megélni, teljesíteni. Isten minket is nagy feladatra hívott meg, és illik ehhez hűségesnek lenni. Egy dolgot elkezdeni nem nehéz, de kitartóan véghez vinni már nehezebb, de ha megtesszük, mi is meghalljuk Isten szavát: „Jól van, te hűséges, derék szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!”

A szentmisét követően a dicsőséges rózsafüzér titkain elmélkedve imádkoztak, majd a köröstarjáni plébániához tartozó Reichli Erzsébet tett tanúságot családjuk hitéről. Este nyolc órától szentségimádás zárta a nagykilenced negyedik imaalkalmát, amelyet az erdélyi Mária Rádió – ez alkalommal is – élő adásban közvetített.

Forrás: varad.org/Mária Rádió Erdély