A változó világban nyújt kapaszkodót a Főegyházmegyei Papi Továbbképzési Program

0
1863
Az előadások és képzések tíz nagy tematika köré szerveződnek. Illusztráció: Pixabay

Egy pap mindennapi szolgálatának részeit érintő, változatos tematikát ölel át a több hónapnyi előkészítő munka végeredményeként összeállt 2021-es évi Főegyházmegyei Papi Továbbképzési Program, amelynek részletes és gazdag tervét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek 2021./V.-ös számú körlevelében ismerteti.

A papok megújulása és gazdagodása a célja azoknak az alkalmaknak és képzéseknek, amelyeket a különböző egyházi dokumentumok előírnak és javasolnak a klérus számára. Az érsek körlevelében felidézi Szent II. János Pál pápa szavait, aki szerint „csak a folyamatos képzés tudja megsegíteni a papot, hogy éber szeretettel őrizze a misztériumot, amelyet az egyház és az emberiség javára hordoz magában” (Pastores dabo vobis, 72). „Gyorsan változó világunk egyre több újabb és újabb kihívás elé állítja a lelkipásztorokat, a sokféle gonddal, testi-lelki nehézséggel küzdő híveink segítése, támogatása, a hívő közösségeink összetartása és a jó úton való vezetése egyre komplexebb papi feladattá válik” – indokolja a képzések fontosságát Kovács Gergely érsek.

A Főegyházmegyei Papi Továbbképzési Program keretében megvalósuló képzések a keresztény szellemiségű vezetéssel, gyászmunkával, konfliktuskezeléssel, erőszakprevencióval, fogyatékosokkal való munkával, önismerettel és lélektannal, média-tevékenységgel foglalkoznak. Változatlanul megmarad a „káplán-továbbképző”-ként ismert szokásos őszi képzés, amely nyitott minden pap számára, a plébánosi vizsgára készülők számára azonban kötelező.

A képzések célja a „papok és szerzetespapok szakmai alkalmasságának elmélyítése, a teológiai tudományok újabb eredményeinek ismertetése, új szolgálati területekre való szakosodás, lelkipásztori módszerek mélyebb megismerése, a lelkipásztori szolgálat terén jelentkező kérdésekre és kihívásokra való reflektálás, a hit és hivatástudat elmélyítése” – fogalmaz a főpásztor a körlevélben. A pasztorációs munka szempontjából különösen fontos és aktuális témákat ezekben jártas, gyakorló szakemberek mutatják be a képzések során, megosztva ismereteiket, tapasztalataikat.

Kovács Gergely érsek arra buzdítja a papokat, hogy a saját maguk és az általuk szolgált közösségek érdekében „éljenek e képzési lehetőséggel, hiszen a kurzusokon való részvétel nem csupán új ismeretek szerzésére, kompetenciák fejlesztésére, elméleti tudás egyéni fejlesztésére szolgál, de kiváló alkalom a gyakorlati tapasztalatok, konkrét eljárások, eredményes megoldások egymással való megosztására is”.

Az előadások és képzések tíz nagy tematika köré szerveződnek. A Kommunikáció a (közösségi) médiában elnevezésű képzés a média- és online-tevékenység, fotó- és filmkészítés alapjaira fókuszál. Az Amoris Laetitia – elmélet és gyakorlat elnevezésű tömb célja Ferenc pápának az Amoris laetitia kezdetű, a családot és a házasságot fókuszba helyező, szinódus utáni apostoli buzdításának mélyebb megismerése, gyakorlati életre váltása. Az Én is hozzátok tartozom! nevű képzés célja, hogy a résztvevők otthonosabban mozogjanak a fogyatékkal élőkkel való munkában, miközben a képzés segít az előítéletek, félelmek leküzdésében. A boldogságkeresés rabságában című egység célja a boldogság fogalmának tisztázása, a különféle boldogság-mítoszok lebontása, a személyes gyógyulásban a hit adta lehetőségek feltérképezése, szempontok megismerése a testi-lelki-szellemi gyógyuláshoz. A Káplán-továbbképzőn erkölcstannal, egyházjoggal és dogmatikával foglalkoznak a résztvevők.

A vezetés alapjai nevű képzés célja segíteni a papokat a vezetői szerep hatékonyabb és szakszerűbb gyakorlásában. A Konfliktuskezelés elnevezésű képzés rávilágít a konfliktusok jelentőségére és segít tudatosítani az eddig használt konfliktuskezelési módszereket, miközben új módszereket mutat be a résztvevőknek. A Gyászmunka nevű képzés során a résztvevők ismereteket szereznek a halál teológiájáról és antropológiájáról, a gyászolókkal folytatott kommunikációról, a gyász és a veszteség lélektani folyamatairól, megtanulhatják, hogyan segítsék egyéni beszélgetések keretében a halálesetek gyászmunkáját. A Gyökerek nélkül nem lehet repülni nevű egység célja tudatosítani a családi terhek gyógyulásának fontosságát, illetve elősegíteni a konkrét lépéseket a belső, lelki gyógyulás útján. Az Erőszak – erőszakmentesség című képzés során interaktív módon dolgoznak a fogalmak megértésén, tisztázásán, elmélyítésén, miközben a résztvevők megismerkednek az erőszakmentességgel, mint szemléletmóddal.

A képzések részletes leírása, illetve a részvétellel, jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók az érseki körlevélben.