Aranymisét ünnepeltek Marosvásárhelyen

0
2912
Fotók: Molnár Miklós Csaba

A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia híveinek körében ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját Ferencz István aranymisés, a plébánia kisegítő lelkésze április 18-án.

A szentmise elején Oláh Dénes főesperes-plébános köszöntötte a hálaadásra és ünneplésre összegyűlt híveket, majd tolmácsolta dr. Kovács Gergely érsek és dr. Kerekes László segédpüspök köszöntő levelét. Az aranymise mindig örömünnep, és nemcsak a jubiláns pap számára az, hanem ünnepel az egész egyházmegye, a paptestvérek, a hívek, rokonok és barátok egyaránt – hangsúlyozták a köszöntőben a főpásztorok. „Az aranymisés jubileum az öröm és ünneplés mellett hálaadás is. Köszönet Istennek az elmúlt öt évtized kegyelmi adományaiért. Köszönet és hála Istennek, hogy mindig adott lendületet és erőt, de vigasztalást, békességet és felüdülést is. Ő tette nyitottá a szívét, hogy papi életének állomáshelyein a szeretet és a béke eszköze lehessen Isten kezében.”

A szentbeszédet az ünnepelt évfolyamtársa, a szintén aranymisés Ambrus Vilmos főesperes-plébános mondta, aki ezen a napon ünnepelte születésnapját is. Beszédében felidézte és személyes élményekkel gazdagítva tolmácsolta az aranymisés Ferencz István életútját, kiemelve azt, hogy mennyire nehéz időben hívta el őket Isten a papi szolgálatra. Már a teológiai évek alatt bátorság és erős összetartás kellett a helytálláshoz. A megpróbáltatások viszont erős közösséggé kovácsolták az évfolyamot, amely a mai napig megtartó erő mindannyiuk számára. Kiemelte Ferencz István töretlen hűségét, derűs lelkületét, és Isten bőséges áldását kívánta további nyugdíjas éveire is.

Ferencz István címzetes esperes, kisegítő lelkész Gyergyószentmiklóson született 1947-ben. A szülővárosában végzett általános iskolai évek után a gyulafehérvári kántoriskolában, majd ugyanitt a papi szemináriumban végezte tanulmányait. Napra pontosan 50 évvel ezelőtt, 1971. április 18-án szentelte pappá Gyulafehérváron Márton Áron püspök.
návlafygröyPapi jelmondatát a Zsidókhoz írt levélből választotta: „Hirdetlek majd testvéreimnek téged” (Zsid 2,12). Első állomáshelye Csíkszentgyörgy volt, ahol 1971-től 1973-ig szolgált segédlelkészként, majd Székelyudvarhelyen 1973-től 1978-ig. Plébánosként szolgált Györgyfalván (1978-tól 1983-ig), Magyarláposon (1983-től 1995-ig), Marosvásárhelyen a remeteszegi plébánián (1995-től 2002-ig), majd Erdőszentgyörgyön (2006-től 2014-ig). A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa és énektanára volt 2002-től 2006-ig. Nyugdíjas éveiben kisegítő lelkészként szolgált a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánián.

Molnár Izabella