Kovács Gergely érsek áldotta meg Teremiben az Isteni irgalmasságnak szentelt kápolnát

0
2046
Isteni irgalmasság kápolna megáldása Teremiújfaluban (Dózsa György) április 11-én. Fotók: a Gyulafehérvári Érsekség Facebook-oldala

Húsvét második vasárnapja II. János Pál pápa rendelkezése nyomán az isteni irgalmasság vasárnapja. Dr. Kovács Gergely érsek e napon, április 11-én Nyárádtő filiájában, Teremiújfaluban megáldotta az Isteni irgalmasság titulusára szentelt kápolnát, adta hírül a Gyulafehárvári Érsekség Facebook-oldala .

2018. április 8-án helyezték el a dévai Szent Ferenc Alapítványhoz tartozó Isteni irgalmasságáról elnevezett otthon alapkövét Teremiben. Három évvel ezt követően áldotta meg Kovács Gergely érsek az isteni irgalmasság vasárnapján az időközben elkészült kápolnát. A gyermekvédelmi otthon udvarán épült 100 négyzetméteres kápolnát nemcsak az otthon lakói, hanem minden környékbeli számára építtették. Az ünnepségre is hívták és várták a helybelieket a magnificat.ro oldalon, jelezve, hogy a járványhelyzet miatt azonban jelenleg benn csak kb. 25 személy tartózkodhat a szentmise alatt, de a kápolna körüli, az irgalmasság csarnokának nevezett, lefedett térben sokan vehettek részt a misén, sokan pedig a közvetítés segítségével részesültek az ünnepi pillanatokban.

Kovács Gergely érsek beszédében megemlítette: a főegyházmegyében ez a második isteni irgalmasságnak szentelt templom, e titulussal az elsőt Erzsébetbányán szentelték fel.

Beszéde elején az elhangzott evangélium nyomán Tamás apostol példáját idézte fel, a hitetlenkedő, de érthető okokból kételkedő apostolét, aki azonban meggyőződve a hitbeli igazságról, minden kételyét hátrahagyva vallja meg: Én Uram, én Istenem! Majd azt fejtette ki az ünnepi alkalomra összegyűlt híveknek a főpásztor, mit jelent bocsánatot nyerni Isten irgalmas szeretetének köszönhetően. Homíliájában az irgalomról, mégpedig az isteni irgalmasságról beszélt. Ferenc pápát idézve jelentette ki: Isten arca mindig türelmes. Ez az ő irgalma: hogy mindig van hozzánk türelme, vár ránk, sosem fárad bele, hogy nekünk megbocsásson, ha hozzá meg tudunk térni. Az Úr sose fárad bele, hogy megbocsásson. Mi fáradunk esetleg bele, hogy megint bocsánatot kérjünk.

Kovács Gergely érsek azt is elmondta: Isten új szövetséget kötött velünk, nekünk már csak egy a szükséges: Jézus Krisztus. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a templomok nem szükségesek, hiszen Jézus számára ezek Atyja házai. A hívő közösség vallásos életének középpontja Isten háza, kapcsolódási pont Isten és ember között. Minden kápolnát az emberek hite hozott létre, ahol ilyen épült, arra ott szükség volt, az emberek úgy érezték, azon a helyen szükségük van egy kápolnára. Felszentelése, megáldása után aztán arról a gondokodni kell, a közösségnek azt át kell vennie és az összetartozás, a megbocsátás, az irgalmasság helyévé kell tennie. Erre buzdította a helyi közösséget a főpásztor, ehhez kívánt neki sok kegyelmet, szeretetet és irgalmasságot.

A szentmisét a főpásztorral együtt celebrálta a marosi kerület főesperese, Oláh Dénes, Böjte Csaba OFM, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője, Marton József nagyprépost, Darvas Kozma József, aki korábban maga is volt e közösségben lelkipásztor, a jelenlegi plébános, Kovács Péter Pál, valamint Kovács Szabolcs érseki titkár.

A szentmise végén Böjte Csaba köszönte meg Kovács Gergely érseknek, hogy vállalta a járványhelyzet ellenére az utat, és az alkalmat ünneppé varázsolta. Azt is elmondta, hogyan született a terv: ha a lakóházainkra fordítunk, ha fontos, hogy hétköznapjaink tere kellemes és méltó legyen, akkor ennek az Istennek szentelt helynek a felépítése sem megvalósíthatatlan álom. Ezután név szerint is említette a támogatókat. Végül a tőle megszokott optimista módon arra hívta fel a figyelmet: a közösség életereje nyilvánult itt is meg, hiszen élőknek épült istentiszteleti hely, az erdélyi közösség életerejét mutatja, hogy nem csak temetőkápolnákra van szükség. Búcsúzóul Kovács Gergely érsek méltatta az építtető bizalmát, imáiról biztosította és a közösségre bízta az immár megáldott istenházát.