Akolitusavatás Segesváron

1
3060
Dr. Kerekes László segédpüspök Domahídi Győzőt akolitussá avatta Segesváron. Fotók: a Gyulafehérvári Érsekség Facebook-oldala

Kerekes László segédpüspök április 11-én Segesváron akolitussá avatta Domahídi Győzőt — közölte a Gyulafehérvári Érsekség a közösségi médiafelületén.

A lektori és akolitusi szolgálat állandó, a liturgiához kapcsolódó szolgálat, amelyet hivatalosan, intézményes formában, liturgikus felavatás keretei közt kap meg az arra vállalkozó. A lektor feladata a szentírási szövegek felolvasása a liturgia keretében, valamint a hitoktatás (ha erre vonatkozó képesítése van). Az akolitus feladata az eukarisztia körüli szolgálat: ők segítenek az áldoztatásban, elviszik az Oltáriszentséget a betegekhez, vezethetik az igeliturgiát, a hívek közös imádságát. A lektori és akolitusi szolgálat az úgynevezett kisebb rendek sorába tartozik, míg a diakonátus és a papság a nagyobb rendek. Huzamosabb ideig a kisebb rendek csupán a papság felé vezető út állomásai voltak, de alkalmanként e kisebb rendekbe olyanokat is felvettek, akik nem készültek papságra. Ma a lektor és akolitus laikus, akit a püspöki kar határozatában megszabott életkorban, megfelelő adottságok esetén vesznek fel a szolgálatra liturgikus szertartás keretében. Míg korábban ezek a kisebb rendek csakis férfiak számára voltak fenntartva, Ferenc pápa ez év januárjában Spiritus Domini kezdetű apostoli levelében nők számára is lehetségessé teszi. Rendelkezése megváltoztatta az Egyházi Törvénykönyv 230. kánonját, amely az akolitusi és a lektori szolgálatot szabályozza: a szolgálatra megbízható személyekre vonatkozóan „laikus férfiak” helyett ezentúl a „laikusok” szó szerepel.

Előírás szerint a lektorok és akolitusok kiválasztásáról és a szolgálatra való felkészítéséről, a későbbiekben pedig továbbképzéséről, lelkigondozásáról egyházmegyei szinten kell gondoskodni. Ma kifejezetten ajánlott a világegyházban, hogy lehetőség szerint minden egyházközségben legyenek felavatott lektorok, akolitusok, akik a papot liturgikus szolgálatában segítsék, illetve vele közreműködjenek a hívő közösség érdekében.

Molnár Izabella pasztorálasszisztens, a főegyházmegyei pasztorális iroda munkatársa kérdésünkre elmondta: a gyulafehérvári főegyházmegyében 2010 óta tartanak hároméves lelkipásztori munkatársképzést. A kezdetek óta immár három turnusban, három helyszínen (Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen) összesen 48 lelkipásztori munkatárs, 43 akolitus és 9 lektor végezte el ezt a képzést. Közülük már avattak fel akolitusokat, akik Gyergyószentmiklóson, három marosvásárhelyi plébánián, Mezőbándon, Kovásznán, három sepsiszentgyörgyi plébánián, Székelyudvarhelyen, Csíkszentléleken és Székelyfancsalon teljesítenek szolgálatot. Jelenleg 54 jelölt végzi a képzést Sepsiszentgyörgyön.

A Gyulafehérvári Érsekség Facebook-oldalán közzétett rövid tájékoztató szerint a segesvári akolitusavatási szertartás során Ágoston Ferenc plébános bemutatta Kerekes László segédpüspöknek a jelöltet, aki a megfelelő tanfolyam és sikeres vizsga után jelentkezett a szolgálatra, miután a közösségnek több ideje aktív tagja. A segédpüspök az ünnepi szentmise keretében elmondott prédikációjában a hangsúlyt a közösségi létmód kifejtésére helyezte, a közösség ugyanis olyan „építmény”, amely élő kövekből épül. Minden tagja építi, a szolgálatra különleges megbízást kapott akolitus pedig további feladatot vállalt a közösség építésében.

Sikeres szolgálatot kívánunk az új és minden eddig felavatott akolitusnak, szolgálják az Urat és a közösséget hittel, szeretettel, buzgón, elkötelezetten.