Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása

0
2912
Kerekes László segédpüspök olajakat szentel a gyulafehérvári székesegyházban 2020. szeptember 29-én • Fotó: templom.ro

Nagycsütörtökön az egyházmegye papjainak körében Kovács Gergely gyulafehérvári érsek megszenteli a krizmát és megáldja a betegek és katekumenek olaját. A ministránsok, hitoktatók és hittanosok zarándoklatát a járvány miatt egy későbbi időpontra halasztják. Kovács Gergely érsek 2021./4.-es körlevelének vonatkozó részletét közöljük.  

Tisztelettel és szeretettel hívom Paptestvéreimet a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisére, amely délelőtt 10 órakor kezdődik székesegyházunkban, amennyiben a járványügyi rendelkezések ezt lehetővé teszik. A szentmise keretében megáldom a betegek és katekumenek olaját, és megszentelem a krizmát. A koncelebrációs szentmise keretében megújítjuk a papi ígéreteket. Kérem, hogy albát mindenki hozzon magával, kazulát biztosítunk. A beöltözés az érseki hivatal földszinti folyosóján történik, ahonnan körmenetben vonulunk a székesegyházba. Az ünnepi szentmise után szerény agapéra hívom és várom Paptestvéreimet az érseki palota emeleti nagytermébe.

A járvány miatt a hittanosok, hitoktatók és ministránsok megszokott zarándoklata elmarad egy később meghatározandó időpontra. Ugyanakkor szeretném, ha ez a zarándoklat a jövőben nagyobb hangsúlyt kapna.

† Gergely érsek