A kereszt az élet fája – keresztutat tartottak Szatmáron

0
1232
A szentatya által meghirdetett család éve imaszándékához kapcsolódtak. Fotók: Szatmári Egyházmegye

A családok és fiatalok együtt imádkozták a keresztutat a virágvasárnapot megelőző pénteken Szatmárnémetiben.

A Kálvária-templom udvarán elhelyezett 14 állomást (stációt) végigjárva, a jelenlévők Schönberger Jenő püspökkel együtt Jézus szenvedéséről és kereszthaláláról elmélkedtek. Isten Fiára tekintettek, az Ő szenvedéséből merítettek erőt a hétköznapok küzdelmeihez, és megerősítést kaptak abban, hogy – „ne féljenek akkor, amikor a szeretet túl sokat követel, amikor a szeretet áldozatot kíván.”

A szabadtéri ájtatosságot a világiak irodája és az ifjúsági iroda közösen szervezte. A szervezők ezzel az alkalommal is kapcsolódtak a szentatya által meghirdetett család éve imaszándékához. A családok keresztútját elmélkedték át közösen és Krisztus keresztje alá helyezték a családok nehézségeit, küzdelmeit, botlásait, de a fájdalmas veszteségek tapasztalatait is.

Simon Attila ifjúsági és ministránslelkész Kalkuttai Szent Teréz anya gondolatait idézte: „A szenvedés önmagában véve semmit sem ér, de a Krisztus passiójában részt vevő szenvedés nagy ajándék: Isten szeretetének egyik jele, mert úgy mutatta meg e világ iránti szeretetét az Atya, hogy Fiát adta értünk.”

A keresztúti ájtatosság végén, arra kérte a résztvevőket, hogy tartsanak ki az imádságban, vegyenek részt a szent háromnap szertartásain, hogy a húsvéti örömhír hiteles tanúi lehessenek.

Szatmári Egyházmegye