Zenés videókkal készül a kézdivásárhelyi ifjúsági zenecsoport a húsvétra

„Nélküled, Uram, gyenge vagyok”

0
3581
Csokorba szedett énekkoszorúval készülnek az ifi zenészek. Fotók: Héjja Bécó

A nagyböjti időszak a magunkba fordulás és az istenkapcsolat megerősítésének az ideje. Az az idő, amikor testileg, de még inkább lelkileg tisztítjuk meg magunkat a feltámadt Krisztus örömének befogadására. Ilyenkor jó magunkba fordulni, elmélyülni és számba venni emberi mivoltunkat. Nemcsak az életünk felülvizsgálata a cél, hanem hogy személyiségünk Isten adta adottságaival – a jócselekedetek gyakorlásával – maradandót alkossunk.

Így történt, hogy zenekarunkban ismét megérett a gondolat, miszerint az újonnan énekelt, de már ismert dalokat jó lenne megörökíteni, hogy ne csak közösségünk tagjai, hanem egyházmegyénk hívei is megtapasztalhassák az ének hitfakasztó erejét. Amikor közösen megálmodtuk ezt az együttműködést, világos volt mindannyiunk számára, hogy nem a tökéletességre való törekvés vagy az esetleges hírnévszerzés a mérvadó szempont, sokkal inkább a szívből jövő imádság és a jó Isten iránti szeretet kifejezése, amely másokat is megörvendeztethet.

Babits Mihály költőnkkel valljuk:

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

Mivel a tavaly sikerült elkészítenünk a sorozat első részét, így nem okozott számunkra nehézséget a helyszín kiválasztása és a technikai segítők felkérése. A Boldog Özséb-plébánia közösségi házai adtak újra otthont zenekarunknak, ahol családias hangulatban és felszabadultan teltek a megélt percek. Bár a korlátozások miatt szorított az idő, gördülékenynek bizonyult mind a próbafolyamat, mind a felvételek rögzítése. Érződött az évek alatt kialakult szoros kötelék nehézségekben is megtartó ereje, és este, amikor elhalkult az utolsó lependített akkord is, büszkén néztünk egymásra és hálával zártuk a napot. Megfogalmazódott bennünk, hogy az évek óta érő, vasárnapról vasárnapra történő közös együttlétnek és szentmisén való zenélésnek mekkora megtartó és formáló ereje van. Hogy a csapatunkban lehetőségünk van egymásért és egymás által formálódni, jobb és keresztényibb emberekké válni, még akkor is, ha emberi gyengeségeink sokszor felülkerekednek rajtunk.

A zeneszámok kiválasztását illetően igyekeztünk figyelembe venni, hogy a nagyböjti időszakban mely dallamokkal érhetnénk el leginkább az emberek szívéhez, megerősítve bennük a kereszt gyógyító erejét. Az is szempont volt, hogy olyan zeneszámokkal gazdagítsuk lelkünket, amik hozzánk igazán közel állnak, így nem maradhatott el a kedvenc énekek felvétele sem, és reméljük, hogy bárki, aki ebbe a sorozatba belehallgat, rátalál egy olyan dallamokon keresztül átsugárzott üzenetre, ami megmagyarázhatatlan módon áll közel hozzá és ver gyökeret a szívében.

Zenekarunk néhány tagja egy rendhagyó imádsággal is készült a nagyhétre: egy csángó–magyar népi éneket, az Aranymiatyánkot dolgoztuk fel, amely Kovács József segédlelkészünk ötlete volt, s amellyel meg szeretnénk örvendeztetni a közösségünk tagjait. Örömmel gondolunk vissza a sok kis alkotóelem összeérésére, a születés pillanatára és a végeredmény lélekmelengető visszhangjára.

Mint ahogyan minden szem beérett gyümölcs egy jó gazda érdeme, a megszületett sorozatunk háta mögött is láthatatlan jótevőink állnak, akik időt és energiát nem sajnálva tesznek tanúságot a szívből jövő emberség és jócselekedet eszményei mellett. Kovács József segédlelkész, Boica Zsolt és csapata, valamint Héjja Bécó, és nem utolsó sorban Kovács Péter plébánosunk támogattak minket. Ezek az emberek teljes odaadással és precizitással dolgoztak azért, hogy ez a fejünkből kipattanó ötlet testet ölthessen.

Egykori plébánosunk, Kerekes László segédpüspök szavai jutnak eszünkbe, valahányszor ilyen emberekkel találkozunk: „Nem tudjuk nekik ezt elégszer megköszönni, hiszen nem értünk, hanem a jó Istenért tették.” Hála van a mi szívünkben is, elsősorban a jó Isten gondviselése és jelenléte iránt, de köszönjük mindazoknak, akik hittek és hisznek bennünk és szavaikkal, visszajelzéseikkel bátorítanak minket.

Mi, ifi zenészek ezzel a csokorba szedett énekkoszorúval vágytunk a kedves testvérek elé tárni és még inkább megtapasztalhatóbbá tenni az Úr Jézus feltámadásának örömteli ünnepét!

Nánia Hanna és Nánia Hilda, ifi zenészek