Isten szeretetére bízni magunkat: rendhagyó nyílt nap a marosvásárhelyi katolikus iskolában

0
1660
Fotók: Molnár Miklós Csaba

Előkészítő osztályba készülő gyerekek és szüleik számára tartottak rendhagyó nyílt napot a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc katolikus líceumban március 12-én. A program a Keresztelő Szent János római katolikus plébániatemplomban kezdődött, ahol lehetőség volt arra, hogy élő közvetítés útján otthonról is bekapcsolódjanak az érdeklődők. Ezt követően a Deus Providebit Tanulmányi Házban a szülők feltehették kérdéseiket. A beszélgetés során zoom-alkalmazás segítségével biztosítottak lehetőséget a kérdések online feltevésére.

Mint az iskola minden tevekénységét, így a nyílt napot is Isten szeretetébe ajánlva, imával kezdték Balla Imre iskolalelkész vezetésével. „Áraszd ki lelkedet Istenünk, és minden életre kel, és te megújítod a föld színét” − az iskolalelkész ezekkel a szavakkal kérte a Szentlélek vezetését mindazok igyekezetére, akik a Mennyei Atyának ajánlják ezt az új kezdetet, gyerekük iskolába indítását. Arra biztatta a jelenlevőket, törekedjenek Isten jóságos szeretetére bízni magukat, hogy kibontakozzék az iskola közösségének minden tagjában mindaz a jó, amit Isten számukra készített. Az ima után dr. Tamási Zsolt-József iskolaigazgató köszöntötte a szülőket.

A járványhelyzet miatt az érdeklődőknek nem tudták a tantermeket élőben megmutatni és az előző évekhez hasonló tevékenységet szervezni a gyerekeknek, de mégis fontos a nyílt nap megtartása. A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum nemcsak oktatni-nevelni kívánja növendékeit, hanem összeforrott közösség akar lenni. Az iskola életének legfontosabb szereplői a gyerekek. Fontos, hogy a gyerekek mosolyogva, jókedvvel járjanak iskolába, alakuljon ki bennük a nyitottság a közösség irányába, a szülőkben pedig a bizalom.

Az igazgató ismertette az iskolába való beiratkozás legfontosabb formai és adminisztratív tudnivalóit. Az intézmény nem rendelkezik iskolakörzettel, és felekezeti hovatartozástól függetlenül várja azokat a diákokat, akik a keresztény értékrendet elfogadva ezt az iskolát választják. Az iskola fontosnak tartja, hogy lehetőleg azonos értékrendű családok kerüljenek be az iskola közösségébe. Ennek érdekében készült az a sajátos kritériumrendszer, amely feltétele az iskolába való bejutásnak, és amely a túljelentkezés esetén megszabja a bejutási sorrendet.

A bejutásnál előnyt élveznek azok, akiknek a testvér(ei) felekezeti iskolába jár(nak), akiknek a szülei/nagyszülei tanulmányaikat felekezeti tanintézményben végezték, akinek szülei egyházi intézmények alkalmazottai vagy önkéntesei, illetve akik nagycsaládból származnak.
Az előkészítő osztállyal kapcsolatos részletes információk az iskola honlapján (http://www.rakoczi.ro/irat_elo.php) lesznek elérhetőek, miután a módszertan hivatalos közzétételére sor kerül.
Postai úton és online is lehet iratkozni. A személyes iratkozás korlátozottan lehetséges, hiszen tanítás ideje alatt nem léphet a tanulókon és a személyzeten kívül más az iskola területére, ezért, valamint a torlódás elkerülése végett, minden esetben szükséges telefonon időpontot egyeztetni az iskola titkárságával.

Molnár Izabella