FITT-en és online

1
2586

A már hagyományossá vált Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozót (FITT) idén rendhagyó körülmények között szervezték meg. A március 12−14. között tartott FITT azért is különleges, mert idén szervezték meg huszadik alkalommal. A résztvevők az internet adta lehetőségeknek köszönhetően a rendtartomány különböző területeiről közvetített szentmisékbe, programokba kapcsolódhattak be. Az eseményről Molnár Henrietta számol be.

Az találkozónak minden évben van egy jelmondata, amely köré tematikusan épülnek fel a programok. Az idei jelmondat több okból is különleges, hiszen a Ferenc pápa által meghirdetett dupla évnek köszönhetően az idei ifjúsági találkozón Szent József és a család fontossága mellett a „Befogadó szív” jelige köré épült az esemény.
Akik már több éve járnak ferences programokra, azok jól ismerhetik a ferences lelkiséget, a hangulatot. A különleges online közvetítéseknek köszönhetően idén első alkalommal engedtek betekintést tágabb körökbe, a rendtartomány más területeire. A programsorozatot Pantea Tibor kolozsvári ferences szerzetes köszöntő beszéde nyitotta meg péntek délután. A FITT ideje alatt két moderátor, Sebestyén Izabella és Srádi Benjámin testvér vezette és segítette az online bekapcsolódókat az erre a célra kialakított FITT-stúdióból.

Történelmi gyorstalpaló után, ahol megtudhattuk, hogy a találkozót idén szervezték meg huszadik alkalommal, élő közvetítés által kapcsolódhattunk be a pénteki keresztúti ájtatosság végzésébe, ahol végigjárva Jézus szenvedését, felismerhettük saját életünk keresztjeit és átimádkozhattuk, segítséget kérhettünk ezen keresztek elfogadásához, viseléséhez.
A keresztúti ájtatosságot Orbán Szabolcs testvér által celebrált szentmise követte, melyen a kolozsvári fiatalok hangján csendültek fel különböző ifjúsági énekek. Szabolcs testvér prédikációjában elmondta, mennyire fontos a más emberek iránt érzett szeretet, viszont ez a szeretet nem létezhet Isten iránt érzett szeretet nélkül.

A szentmisét követően Tarsoly Mátyás testvér rövid videóját láthattuk, melyet egyenesen a Szentföldről küldött nekünk, s melyben Názáret városáról és a Szent Család életéről mesélt, hozott életképeket. Majd közvetlen ezután élőben kapcsolták a Csíksomlyói ferences kolostort, ahonnan Böjte Csaba OFM elmélkedését hallhattuk Szent Józsefről, a „néma óriás”-ról. Az elmélkedést a dévai gyerekek ajándéka nyitotta meg. Rámutatott az emberközeliségre, az egyszerűségre. „Milyen lehetett a szent család egy estéje? […] Vacsora után kiülnek a názáreti kispadra, fölöttük ragyognak a csillagok, kis Jézus fázósan odabújik az anyukájához. József elkezd egy szép ószövetségi zsoltárt énekelni, beszélgetnek.” Ezen értékek mellett, amelyeket a szent család képvisel, az ajándékról beszélt még, illetve arról, hogy mindannyian hatalmas ajándék vagyunk, lehetünk mások életében. Ennek tudatában zajlottak a kiscsoportos beszélgetések is, melyeket online felületen oldottak meg. A péntek esti élő közvetítést az esti zsolozsma (kompletórium) zárta.

Fülöp testvér rövid elmélkedése, majd a zsolozsma átimádkozása nyitotta a szombati napot, melyet Puvak Marian testvér elmélkedése követett Kaplonyból. Marian testvértől megtudtuk a családnak mennyire fontos szerepe van egy ember életében és fejlődésében. Fontos a kedvesség, megbocsájtás, figyelem, szeretet és ennek részesei kell legyünk egy család által. Az elmélkedést ismét Zoom-os kiscsoportos megbeszélés követte, majd közvetlen ezután a napközi imaóra zajlott, melyet a kolozsvári ferences templomból közvetítettek.

A délutáni programsorozatot egy kvízjáték nyitotta meg, melynek során izgalmasabbnál izgalmasabb kérdésekre kellett felelni mindazoknak, akik részt vettek benne. Számított az idő, a gyorsaság és a legtöbb helyes választ adók értékes könyvjutalomban részesültek, melyeket a szervezők postán keresztül juttatnak el.

A játékot követően egy interjút hallhattunk a Kardos házaspárral, érdekes információkat tudhattunk meg az életükről, arról, ők hogyan élik meg a család fogalmát, és hogyan tudnak megbirkózni a mindennapi kihívásokkal. A Kardos családban három gyerek él, a szülők ferences világi rendiek. Mindennapjaikat az Istenbe való hit és szeretet jellemzi. Ennek fényében nevelik gyerekeiket is.

A házaspárral való interjút követően szentségimádásra hívták a szervezők mindazokat, akik online bekapcsolódtak az idei FITT-be. Ezen szentségimádás több okból kifolyólag volt érdekes, hiszen a közvetítés helyszíne Szécsény (Magyarország). A Szentségimádást követően fr. Lóránd testvér (erdélyi ferences testvér) főcelebrálásával hallgathattunk szentmisét. Elmélkedésében Szent Józsefről, a befogadó szívű emberről szólt, a család fontosságáról, arról hogy merjünk igent mondani az életben.

A szombat esti program sorozat is tartogatott még meglepetést azok számára, akik bekapcsolódtak az online közvetítésekbe. A kaplonyi ifjúsági csoport közös éneklésre hívta a fiatalokat, majd ezt követően a székelyudvarhelyi Mallesdorfi Ferences Nővérek közvetítésében egy történetet volt lehetőségük átimádkozni a résztvevőknek, hálát adhattunk a családunkért, a szüleinkért, megtapasztalhattuk az ajándékozás örömét. A szombati napot ismételten az esti zsolozsma (kompletórium) elimádkozása zárta.

A FITT utolsó napját a reggeli imaórával kezdhették a résztvevők, melyet a kolozsvári ferences templomból közvetítettek, majd közvetlenül ezután szentmisén vehettek részt az érdeklődők. A vasárnapi szentmisét Csíksomlyóról közvetítették, melyet Guia Hugó testvér celebrált. Prédikációjában Isten népe iránt érzett és megnyilvánult szeretetéről, az örömről szólt.

Déli tizenkét órakor kezdődött el a FITT utolsó elmélkedése, melyet az erdélyi rendtartomány elöljárója, Urbán Erik OFM tartott Csíksomlyóról. Elmélkedésében az egyház mint nagy család kapott fontos szerepet. Elmondta, hogy mint a kiscsaládban, az egyházon belüli nagy családban is fontosak vagyunk mindannyian, hiszen ha a legapróbb ember nem hisz és nem tud ajándékká válni mások számára, az egész mit sem ér. Megbomlik az egység.

Zárómozzanatként és az idei rendhagyó körülményeknek megfelelően a FITT-et a kolozsvári stúdióból Srádi Benjámin testvér és Pantea Tibor OFM ünnepi köszönetnyilvánítása zárta. Majd legutolsó momentumként a három órakor kezdődő kiscsoportos megbeszélések zajlottak. Annak ellenére, hogy az idei Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozót rendhagyó módon szervezték meg, a körülményekhez képest a szervezők nagyon változatos programsorozattal készültek, ügyelve arra, hogy minél több rendtartománybeli kolostort be tudjanak vonni az élő közvetítésekbe.

Jókedvből, szeretetből, gondviselésből és hálából most sem volt kevés.  „Hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róm 8,31) Ez bizonyosodott be az idei eseményen. Nagy köszönet és hála mindazoknak, akik hozzájárultak az idei online FITT lebonyolításához akár anyagilag, akár technikailag vagy egyéb szolgálatot vállalva szentmiséken, szentségimádásokon.

Molnár Henrietta