Szent László-falképet restauráltak Somogyomban

0
2634
A Somogyomban feltárt és helyreállított Szent László-legendát ábrázoló freskó részlete: ütközet

Szent László-ábrázolásokat többfelé találunk Erdélyben, székelyföldi falfreskókon, legismertebbek a Gelencén, Bögözben, Bibarcfalván, Oklándon, Székelyderzsen, Homoródkarácsonyfalván talált templomi ábrázolások. A közelmúlt egy új felfedezése Szászföldhöz kapcsolódik.

A Szeben megyei Somogyom (Medgyes filiája) szász evangélikus templomában egy 38 négyzetméteres Szent László-falképet található, amelyet 2017 októberében Kiss Lóránd erdélyi falkép-restaurátor talált meg. A kutató felismerte, hogy a középkori templom belső falain a fehér mészréteg alatt Erdély egyik legösszefüggőbb középkori falkép-együttese található, amelynek egyik regisztere a Szent László-legendát ábrázolja. 

2002-ben a falképek nagy felületeken váltak láthatóvá a hámló mészrétegek alól. A felújított Szent László-ciklus mellett a templomban látható két jelenet Szent Katalin életéből, Szent Péter vértanúsága, az utolsó ítélet jelenete, Szent Kristóf és a gyermek Jézus töredékes alakja, egy feltételezett Piéta-ábrázolás, egy ún. „élő kereszt”-jelenetet, amelynek egyetlen megfelelője a középkori magyar királyság területén a felvidéki Pónyik római katolikus templomában található.

Somogyom 850 lelkes település, magyar lakosainak száma kevéssel 200 fölötti. A 14. században már állt a temploma, amelyet 1859-ben alapjaitól helyreállítottak, ekkor meszelték le külső és belső falképeit.

Az evangélikus templomban található falképeket 2019-ben és 2020-ban restaurálták, Kiss Lóránd és munkatársai 40 négyzetméteren feltárták és konzerválták a hajó északi falán a legfelső regisztert, a Szent László falkép-ciklust. A felújítási munkálatokat a magyar kormány finanszírozta Rómer Flóris-terv keretéből, közölte a projektet lebonyolító Teleki László Alapítvány. Az alapítvány közleménye szerint a somogyomi Szent László-legenda rendkívüli részletgazdagságával (építészeti elemek, fegyverzetek, páncélok stb.), illetve néhány olyan részlettel tűnik ki, amelyekkel az eddig ismert legenda-ábrázolásoknál nem találkoztak a szakértők, ilyen például a Szent László bárdját hordozó apród.