Jó atyánkért esdeklünk: a Keresztény Szó februári száma

0
1598

A februári Keresztény Szóban több fontos évfordulóra emlékezünk, ezek közül kiemelkedik az egy évvel ezelőtti gyulafehérvári püspökszentelés, amikor dr. Kovács Gergely személyében új érseket kapott a főegyházmegye.

Felfrissülést, megújulást, biztos kezű vezetést, ugyanakkor nyitottságot és sok empátiát vár az új főpásztortól a főegyházmegye: korábbi munkája az egyház szívében, a Vatikánban olyan tapasztalatokhoz segítette, amelyekre Erdély népének szüksége van. Márton Áron püspök boldoggá avatásán való munkálkodása pedig rálátást adott neki mindarra, amit tenni kell és lehet, mégpedig történelmi perspektívában, egy szent főpásztor szemszögéből. Így hát segédpüspökével, a lapunkban őt köszöntő dr. Kerekes Lászlóval együtt a jó Isten áldását kérjük és kívánjuk szolgálatára! Imával és énekkel így köszöntjük: „Jó atyánkért esdeklünk,/tartsd meg, Isten, őt nekünk!/Színed előtt nyerjen tetszést/szíves kérelmünk!//Add neki malasztodat,/áraszd rá áldásodat,/hogy mindenben teljesítse/akaratodat!//Segítsd, hogy a szent kezed/által rámért terheket/jól viselvén magasztalja/nagy kegyelmedet!”

A februári Keresztény Szóban megtalálják a nyugalmazott főpásztor, dr. Jakubinyi György köszöntését is. Isten szolgája Márton Áron szentelési évfordulójára két őt köszöntő, a korabeli sajtóban, az Erdélyi Fiatalok hasábjain megjelent írás közlésével emlékezünk. Lapunk alapító főszerkesztőjének, Bajor Andornak az emlékét halála 30. évfordulója apropóján idézzük, és köszöntjük a 90 éves Szabó Ferenc jezsuitát, lapunk barátját.

A további tartalomból:

Fodor György: Hiteles embert, papot és példamutató magatartású főpásztort hívott magához a Mindenható; Derzsy András: Székelyudvarhely vértanú papja: Sándor Imre; Horváth Enikő: A székelyudvarhelyi Jézus-kápolna; Nevek és sorsok (3.): Pecks-Deák Klaudia-Tünde, Vincze Dallos Csilla; Dénes Gabriella: Plébánia, egyházközség, iroda. Kisbetűs vagy nagybetűs?; P. György Alfréd MI: Kézenfogva. In memoriam Anna nővér; Isten jelenlétére figyelve. Jálics Ferenc hagyatéka: a szemlélődő ima a mindennapokban.

MEGOSZTÁS