A 75 éves Jakubinyi György nyugalmazott érseket köszöntötték

1
3190

Egy Istennek, egyháznak, teológiai tudományoknak szentelt élet 75 évéért adtak hálát Gyulafehérváron a papnevelő intézet nagytermében február 12-én du. 5 órától Jakubinyi György közvetlen munkatársai és az érseki központ papjai, valamint a papnövendékek.

Jakubinyi György 1946. február 13-án Máramarosszigeten született. Isten szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban 1969. április 13-án. II. János Pál pápa 1990. március 14-én gyulafehérvári segédpüspöknek nevezte ki, április 29-én Francesco Colasuonno nuncius szentelte püspökké a csíksomlyói kegytemplomban. 1994. április 8-án  gyulafehérvári érsek lett, érseki beiktatását az év április 21-én a gyulafehérvári székesegyházban John Bukovsky bukaresti apostoli nuncius vezette.

Az ünnepség elején dr. Kovács Gergely érsek bibliai idézettel köszöntötte elődjét: „Megáldalak és naggyá teszem nevedet, és te magad is áldás leszel.” Jakubinyi érsek kedves szokása, hogy születésnapra a Szentírásból kikeresi azokat a helyeket, amelyek az ünnepelt életkorával függnek össze. A Ter 12,1-3 a 75. évről szól. Kovács Gergely érsek ennek az életkorra utalásnak a szokásostól eltérő hangsúlyt adott: „Nem kivonulás, nem elvonulás, nem arról van szó, hogy megérett az idő, hogy az ember félreálljon” – hangsúlyozta. A Szentírás szép válasza: légy áldás. „Kedves Érsek atya, én ezt kívánom: magad is légy áldás! Érezd így, hogy a 75 év tapasztalata, bölcsessége az a forrás, az a kincs, amellyel áldássá tudsz válni. Adja az Isten, hogy így legyen, és mi magunk is így tudjuk ezt értékelni és megbecsülni”– mondta Kovács Gergely érsek.

Az ünnepelt életpályáját Tamás József ny. püspök mutatta be és méltatta. Az ünnepségen Szép András zongoraművész előadásában elhangzott Szergej Rachmanyinov Tablók című művének első tétele, Lázár Hunor verssel köszöntötte az ünnepeltet, majd Laczkó Vass Róbert színművész és Szép András koncertelőadással lepték meg Nincs egészen tegnap… címen. Az előadás végén Laczkó Vass Róbert adta át az ünnepeltnek a Keresztény Szó katolikus kulturális folyóirat 2020-as nívódíját, amelyet a folyóiratban közölt tanulmányaiért, írásaiért és a lapot kezdetektől szerzőként is támogató hozzáállásáért ítélt neki a szerkesztőbizottság.

Az ünnepség végén maga az ünnepelt, dr. Jakubinyi György ny. érsek szólt az ünneplőkhöz. Az ünnep közös énekléssel zárult, amelyben a jó atyáért esdekeltek, a Mennyei Atya kegyelmét, áldását kívánva a 75 éves nyugalmazott főpásztornak. Ad multos annos!

Forrás: a Gyulafehérvári Érsekség Facebook-oldala

MEGOSZTÁS