Szerzetesek ünepeltek Csíksomlyón

0
2326
Szerzetesek Csíksomlyón a megszentelt élet világnapján. Fotó Szabó Bálint

A csíksomlyói kegytemplomban együtt ünnepeltek a környék szerzetesei február 2-án, a megszentelt élet világnapján. A szentmisén, amelynek főcelebránsa és az esemény szervezője Urbán Erik volt, az erdélyi ferences rendtartomány elöljárója, jelen voltak a klarissza nővérek a Csíksomlyó Ágacskája monostorból, az árkosi ferences betegápoló nővérek, a Csíkszeredában élő szociális testvérek, valamint a férfirendek képviselői közül a pálos, kamilliánus és a házigazda ferences szerzetesek. Az ünnepélyes szentmise különlegessége volt, hogy a szónok, György Alfréd kamilliánus tartományfőnök magával hozta erre az alkalomra Szent Kamill szívereklyéjét, a rendtartományuk kincsét, amelyre homíliájában is hivatkozott, amikor a jelenlevő híveknek és szerzeteseknek arról beszélt, a szívhez legközelebb jutni a sebeken keresztül lehet. Ezek megtanítanak az igazi szeretetre. Ugyanakkor arról is beszélt, a szerzetesi hivatás ajándék Istentől, amely a közösség szolgálatára van. „Befogadtuk az Úr irgalmasságát a mi életünkbe”, mondta, és hálát adott a hivatásért. A szerzetesi élet lényege ez: az Úristen irgalmának befogadása az életünkbe, hagyni, hogy az megérintse az ember szívét. A megérintettségből indul a szerzetesi hivatás, erre válaszol: a megérintő szeretetre. A szerzetesi hivatás nem emberi kitalálás, nem az egyház érdekes felfedezése, fogalmazott az ünnepi szónok, hanem minden alkalommal, minden egyes közösség, egyén esetében a Szentlélek hívása, indíttatása. Így lehet jel maradni a világ számára.

MEGOSZTÁS