Alkotói pályázatok az Eucharisztia-tisztelet jegyében

1
2179
Őáltala, ővele és őbenne

A hittan.ro honlap szerkesztősége pályázatot hirdet a gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyék I–IV. és V–XII. osztályos diákjai részére. A pályázatok célja, hogy a diákok az Oltáriszentséghez közelebb kerülve készüljenek a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Az elemi osztályosok pályázatának tárgya egy vagy legtöbb három, Az Oltáriszentség és a családom témában készült képzőművészeti alkotás. Az Oltáriszentség tiszteletét középpontba állító produktum lehet rajz, grafika, kollázs vagy bármilyen technikával készült festmény, amit a gyerekek a szüleikkel közösen készítenek elő, majd egyedül valósítanak meg, és digitális másolatát eljuttatják a szerkesztőséghez.

A gimnazisták és középiskolások Őáltala, ővele és őbenne témában, egy, a megadott szempontok szem előtt tartásával szerkesztett digitális kiskönyvvel (e-bookkal) pályázhatnak. Az eucharisztikus imákkal, énekekkel, eucharisztikus lelkiségű emberekkel és a korábbi eucharisztikus kongresszusokról szóló beszámolókkal kapcsolatosan személyes reflexiókat tartalmazó pályamunkákat a Book Creator programmal kell elkészíteni és azok linkjét a kateketikai.forum@gmail.com emailcímre kell eljuttatni.

A pályamunkákat három kategóriában (I–IV., V–VII. és VIII–XII. osztályosok) értékelik, a pályázók életkorának megfelelő ismeretszint és a művészi képességek szem előtt tartásával.

Pályázni 2021. február 1. és március 21. között lehet. Az értékelés eredményét április elsején, nagycsütörtökön hozzák nyilvánosságra. Minden pályamunka felkerül a hittan.ro honlapra, illetve a hittan.ro Facebook-oldalára. A legjobb alkotások megjelennek az európai katolikusok Életünk című folyóiratának honlapján is, és készítőikkel, valamint hittantanáraikkal a lap interjút közöl.

A pályázati kiírások megtalálhatók a hittan.ro honlapon.
Szakmai együttműködő partner az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága.

MEGOSZTÁS

1 HOZZÁSZÓLÁS