Robotasszisztált terápiák a fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztésében

2
1633
Fotó: Talentum Cassoviensis Alapítvány

A Mindenkinek Becsengettek!, valamint a nemrégiben zárult Eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztése online támogatással című Erasmus+ projektek után egy újabb, innovatív pályázat gyakorlatba ültetésében vállalt szerepet a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet: padlórobotok alkalmazásával is segítené a 3−10 éves, sérült gyermekek fejlesztését.

A Robotasszisztált terápiák a fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztésében című Erasmus+ program célja ötleteket, inspirációkat nyújtani gyógypedagógusoknak, pedagógusoknak és szülőknek ahhoz, miként használhatnak padlórobotokat játékos fejlesztésre. A projekt kezdeményezője a budapesti Csodavár Alapítvány, a kivitelezésben partnerként vesz részt a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet szatmárnémeti Szent József Rehabilitációs Központja, valamint a szlovákiai Talentum Cassoviensis Alapítvány.

A padlórobotok használata az oktatásban hazánkban még nem általánosan elterjedt jelenség, viszont az utóbbi években egyre több óvodai és iskolai pedagógus használja ezeket az eszközöket arra, hogy általuk a foglalkozásokat, tanórákat érdekesebbé, változatosabbá tegye. A robotok alkalmazása segítheti a problémamegoldó- és a logikus-algoritmikus gondolkodás, a kreativitás, az együttműködési-, valamint a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlődését. Mindezek olyan készségek, amelyeknek a fejlesztése minden gyermek számára elengedhetetlenül szükséges, de a sérült gyermekek esetében különösen fontos. A fogyatékossággal élő gyermekeknél a gondolkodási folyamatok sok eltérést, sajátos vonásokat hordoznak magukban. Számukra kiemelten szükséges a minél több oldalról támogatott fejlesztés. A játékos készség- és képességfejlesztésre, a fejlődés, a tanulás folyamatának támogatására kiválóan alkalmazhatóak a padlórobotok.

Mivel a padlórobotok használata a projekt célcsoportját képező 3-10 éves, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése területén újdonságnak számít, ezért még igen csekély az erre vonatkozó szakirodalom, amely segítene, útmutatást nyújtana a pedagógusoknak, szülőknek, hogyan használják hatékonyan ezeket az eszközöket a gyermek készségeinek fejlesztésére. E hiányt szeretnék pótolni a projekt keretében a résztvevő felek, mégpedig egy alapmódszertani kézikönyv, egy weboldal és letölthető füzetek létrehozásával négy (magyar, román, szlovák és angol) nyelven, amelyek elsősorban a fogyatékossággal élő gyermekek alapkészségeinek és kompetenciáinak a fejlődését segítik majd elő. A robotokkal segített terápiák az állatasszisztált terápiákhoz hasonlóan kiegészítik majd azokat a fejlesztéseket, amiket a gyermekek közoktatási és gyermekrehabilitációs intézményekben kapnak. A pályázat keretében a szlovák partner koordinálásával egy robot is megszületik, amely bizonyos instrukciókat mond, és amely mellé készül egy útmutató is, amely alapján megépíthető egy robot és hozzá hangfájlokat tartalmazó vezérlőszoftver.

A három országot átfogó, kétéves időtartamú projekt egy gyakorlati útmutatót, feladatbankot kíván létrehozni kifejezetten a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének igényeire szabva, megerősítve ezzel azt a lehetőséget, hogy a robotikának, a robotokkal való tevékenykedtetésnek az eltérő fejlődésű gyermekek/tanulók oktatásában, fejlesztésében is van létjogosultsága.

Palincas Erika