Az egység győzzön a konfliktussal szemben

Ferenc pápa katekézise a keresztény egységhéten

0
999
Ferenc pápa az Apostoli Palota könyvtárában. Fotó: Vatican Media/Vatican News

A keresztény egységhétnek szentelte Ferenc pápa katekézisét az Apostoli Palota könyvtárában megtartott általános kihallgatáson. Rámutatott, hogy „ebben a súlyos nehézségekkel teli időszakban sürgősen félre kell tenni a részérdekeket a közjó előmozdítása érdekében”. Megismételte, hogy a pletyka a legkényelmesebb fegyver az ördög kezében „a keresztény közösség, a család, a barátságok megosztására”, míg a Szentlélek „mindig az egységre ösztönöz bennünket”.

Legyünk az egység tanúságtevői saját életünkkel. A mostani nehézségek idején imádkozzunk azért, hogy a részérdekeket félre tudjuk tenni a közjó érdekében. „Tartsunk ki a szeretetben” bizalmatlanság és fáradtság nélkül, hogy tovább haladjunk a vállalt úton. Ferenc pápa az Apostoli Palota könyvtárában megtartott általános kihallgatáson katekézisében ezeket a módszereket javasolta a keresztény egységért tartott imahétről szólva, amely január 18-án kezdődött és 25-én fejeződik be. „A keresztények közötti megosztottság botrányáról” beszélt, amely az ember szívében és a „megosztó”, a Sátán által gerjesztett ellentétekben is jelen van. A pápa hozzátette, hogy az ördög legerősebb fegyvere a pletyka, amely szétválasztja a családokat, a barátokat és a keresztény közösséget.

Isten útja más: olyannak fogad el minket, amilyenek vagyunk, nagyon szeret bennünket úgy, ahogy vagyunk, elfogad bennünket különbözőségeinkkel, bűnösként, és mindig az egységre ösztönöz. Megkérdezhetjük magunktól, hogy azon a helyen, ahol élünk, a konfliktusokat tápláljuk vagy küzdünk az egység növelése érdekében azokkal az eszközökkel, amelyeket Isten adott nekünk: imádsággal és szeretettel. Ehelyett a konfliktus táplálása a pletykálással történik, mindig rosszat mondva másokról.

Felidézve Jézus szavait az Utolsó vacsorán: „hogy mindnyájan egyek legyenek”, Ferenc pápa rámutatott, hogy az Úr nem parancsolt egységet, hanem „imádkozott értünk az Atyához, hogy egyek legyünk”. Ez azt jelenti, hogy a saját erőnk nem elég az egység eléréséhez. Az egység mindenekelőtt ajándék, kegyelem, amelyet az imádsággal kell kérni.

A megosztottság gyökere

Az egységet nehéz megtartani magunkban is, és gyakran „a sok megosztottság gyökere, amelyet magunk körül látunk az emberek között, a családokban, a társadalomban, a népek, sőt a hívők között is, bennünk van”. Szent Pál is utalt erre és a II. vatikáni zsinat is megerősítette ezt. Ezért a megosztottság megoldása nem az, ha valakivel szembe szállunk, mert a viszálykodás újabb viszálykodást gerjeszt. Az igazi gyógymód azzal kezdődik, hogy Istentől kérjük a békét, a kiengesztelődést és az egységet.

Ebből származik az imádság, az alázatos és „bizakodó részvétel az Úr imádságában”. Feltehetjünk magunknak a kérdést: „Én imádkozom az egységért?”. Ez Jézus akarata, de ha áttekintjük azokat a szándékokat, amelyekért imádkozunk, akkor valószínűleg rájövünk, hogy keveset vagy talán sohasem imádkoztunk a keresztény egységért. Pedig ettől függ a hit a világban. Valójában az Úr azt kérte, hogy legyen egység közöttünk, „hogy a világ higgyen”. A világ azonban csak abban az esetben fog hinni, ha életünk tanúságot tesz a szeretetről, „amely egyesít bennünket és közel hoz minket mindenkihez”. Ebben a súlyos nehézségekkel teli időszakban az imádságra még inkább szükség van, hogy az egység érvényesüljön a konfliktusokkal szemben. Sürgősen félre kell tenni a részérdekeket a közjó előmozdítása érdekében, és ezért alapvetően fontos, hogy jó példát mutassunk: nélkülözhetetlen, hogy a keresztények folytassák a teljes, látható egység felé vezető utat.

Ferenc pápa elismerte a keresztény egység útján elért haladást, de arra ösztönzött, hogy „tartsunk ki a szeretetben és imában, bizalmatlanság és fáradtság nélkül”, mert nincs visszaút. Imádkozni azt jelenti, hogy harcolni kell az egységért. Igen, harcolni, mert ellenségünk, az ördög, a „megosztó”. Jézus egységet kér a Szentlélektől az egység megteremtéséhez. Az ördög mindig megoszt. Mindig megoszt, mert neki ez van hasznára. Megosztottságot gerjeszt, mindenhol és minden módon, miközben a Szentlélek mindig egységbe von. Az ördög általában nem magas teológiával ejt kísértésbe, hanem a testvéreink gyengeségeivel. Ravasz: felnagyítja mások tévedéseit és hibáit, ellentéteket vet, kritikát vált ki és frakciókat hoz létre. Az Úr követése azt jelenti, hogy a konfliktusokat legyőző egység útján járunk.

A más felekezetű keresztények Isten ajándékai

„Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” – ez a témája az idei keresztény egységhétnek. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a szeretetközösség gyökere Krisztus szeretete, „amely segít legyőzni az előítéleteket, hogy a másikban mindig szeretendő testvért lássunk”. Így felfedezzük, hogy a más felekezetű keresztények hagyományaikkal, történelmükkel Isten ajándékai, akik jelen vannak egyházmegyéink területén és plébániai közösségeinkben. Kezdjünk el imádkozni értük és lehetőség szerint velük együtt. Ezáltal megtanuljuk szeretni és megbecsülni őket. A kiindulópont legyen az ima, az egész ökumenikus mozgalom lelke, hogy segítse Jézusnak megvalósítani álmát: hogy mindenki egy legyen – zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa a keresztény egységhéten.

Forrás: Vatican News