„Cselekvő iskola” és játék Márton Áron püspökkel

1
1658
Fotók: Márton Áron Múzeum

Márton Áron szülőfaluja kilenc hónapos programmal készül a nagy püspök születésének 125. évfordulójára. A decemberben megkezdett nagykilenced a szentmisék mellett tematikus programokat is tartalmaz. A szervezők a februári szentmisén a gyermekekért és a pedagógusokért szólítanak imára, ehhez az alkalomhoz kapcsolódóan a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum önkéntesei egy kreatív játékra hívják az 5–8. osztályos tanulókat.

A játékról, melyre három tanulóból és egy pedagógusból álló csapatokat várnak a szervezők, a múzeum honlapján vagy a bit.ly/nagykilenced linken lehet tájékozódni, jelentkezni pedig a nagykilenced@gmail.com e-mail címre írt levélben kell, legkésőbb január 27-ig.

A játék négy kreatív feladatot tartalmaz: kutatás, szöveg- és képértelmezés, digitális és manuális „kézimunka”, szövegalkotás, videókészítés és főzés is szerepel a részfeladatok között. Ahhoz, hogy a négy kreatív feladathoz eljussanak a csapatok, előbb meg kell oldaniuk négy, Márton Áron püspök életrajzával kapcsolatos rejtvényt. Az első rejtvény helyes megoldásakor megkapják a csapatok az első kreatív feladat linkjét, az első (videóban és szövegben is ismertetett) kreatív feladat végén pedig a második rejtvény linkjét, és így tovább, linkről linkre haladva „bontják ki” a feladatokat. A kreatív feladatok megoldásait egy-egy digitális parafatáblán kell megjeleníteniük, tehát ennek a digitális eszköznek a használatát is el kell sajátítaniuk, erre vonatkozóan is ad támpontokat a játék leírása a MÁM honlapján.

Újszerű eleme a játéknak, hogy a vezetőtanároknak külön rájuk vonatkozó, a játék folyamatát értékelő feladatot kell megoldaniuk, az erre kapott pontszám beleszámít a csapat teljesítményébe. Az elkészült munkákat február 20-ig kell beküldeni, a legtöbb pontot összegyűjtő hét csapat Csíkszentdomokoson táborozhat augusztus végén.

Márton Áron püspökké szentelését megelőzően gyakorlatban (tanárként és egyetemi szónokként) és elméletben (pedagógiai folyóirat szerkesztésével, publicisztikák és tanulmányok írásával) is művelte a pedagógiát, többek között a „cselekvő iskola” megvalósulását szorgalmazta. Szemben a régi módszerrel, mely „előadás vagy kijelölés alapján egyszerűen visszakérődztette a gyermekekkel a megtanulásra szánt anyagot” – írta – „a cselekvő iskola minden képességet igyekszik foglalkoztatni, az anyagot nem előadja, hanem a gyermekkel dolgoztatja fel”. Saját tapasztalatai alapján is úgy látta, hogy az ilyenmód foglalkoztatott gyermeknek „öröme telt ebben a munkában, izgatta, cselekvésre ösztönözte, az egyéni alkotás jóérzésével töltötte el, hogy az elméleti, testetlen anyagot valahogyan kezébe veheti, alakítja, erőit, találékonyságát, értelmét és képzeletét azon gyakorolhatja”.

Márton Áron ma is vállalható pedagógiai eszményéhez igazodva állították össze a Márton Áron Múzeum önkéntesei a négy kreatív feladatból álló játékot. A játék alaposan megmozgatja a gyermekek digitális kompetenciáit is, hiszen ma ezek nélkül egyre nehezebb boldogulni. Szinte biztosak vagyunk benne, hogy ebben is egyetértene velünk Áron püspök.

Bővebb információért látogassák meg a Márton Áron Múzeum honlapját, vagy írhatnak a nagykilenced@gmail.com e-mail címre.