Hittan.ro: hitoktatásról a virtuális térben

0
1662
A hittan.ro főoldala. Fotó: képernyőkép

A hittan.ro bevallottan azzal a céllal jött létre, hogy legyen egy felület, ahol a 2020-as járványhelyzet teremtette körülmények között is meg lehet emlékezni a szárnyait 30 éve bontogatni kezdő iskolai hitoktatásról. A kezdeményezést mutatjuk be összeállításunkban.

Tervezés és újratervezés

A harminc éve szabad iskolai hitoktatásról való megemlékezés gondolata 2019-ben merült fel, Kolozsváron, a négy egyházmegye tanfelügyelőinek és módszertani felelőseinek éves gyűlésén. A korábbi évekhez hasonlóan ezen a programon Böcskei László püspök úr is részt vett. Ő és minden résztvevő jónak tartotta a gondolatot, és meg is alakult egy, a program szervezésére vállalkozó héttagú bizottság. Ennek tagjai mind a négy egyházmegyét képviselték. Akkor még az egyházmegyékben „vándoroltatott” konferenciáról és hozzá társított műhelyekről és kiállításokról gondolkodtunk. Sajnos a vírushelyzet miatt már a megvalósításig nem juthattunk el. Az időközben elindult templom.ro honlap szerkesztői felvetették, hogy a felületen hittanleckék közzétételére is van lehetőség. Mivel a helyzet a hitoktatókat is felkészületlenül érte, talán segítség volt számukra a diákoknak is továbbküldhető néhány tankönyvi lecke. A közös munka során Szőcs Csaba, a Verbum Kiadó igazgatója, aki az említett oldalt kezelte, ötletet adott egy, a hitoktatáshoz kapcsolódó, hasonlóan működtetett honlap indításához. Sőt a Verbum Kiadó támogatásával megvette számunkra a hittan.ro domaint, majd az oldal elkészítését és működtetését is átvállalta. Merthogy nyilvánvaló lett számunkra, hogy a tervezett programról is csak az online térben gondolkodhatunk – kisvideók közzétételével, tehát teljesen másként, mint ahogyan eredetileg terveztük. Ennek előkészítéséhez részletes leírások kiküldésére és a tanfelügyelő és módszertanos kollégákkal négy online gyűlésre volt szükség. A héttagú szervezőbizottság is három fősre csökkent. Önkéntes alapon, főként esti és éjszakai munkával sikerül működtetni a honlapot. Minden beküldött kisfilmért hálásak vagyunk, hiszen azok jól láttatják, hogy a minőségi hitoktatás gyermek, szülő, tanár, pap és püspök számára egyaránt fontos.

Ozsváth Judit

Szerkezet és üzenet

Egy négy egyházmegyét összefogó, hosszú távú, reprezentatív felület, információs forrás, valamint tudásbázis létrehozása a négy egyházmegye tanfelügyelőinek és módszertani felelőseinek 2016-os nagyváradi gyűlése óta tervbe volt véve. Noha a közösségi oldalak jelentős előnyöket kínálnak a honlapokkal szemben, utóbbiak a reprezentativitás szempontjából még mindig meghaladhatatlanok.

Ezek a megfontolások sugallották a hittan.ro létrehozását és szerkezetének kialakítását is. Utóbbiban a templom.ro – a hittan.ro nagyobb testvére – modelljét vettük alapul. A világjárvány idején nagy lendületet kapott az internetes kommunikáció, azonban ahogyan egy online óra képtelen pótolni a személyes találkozások és kommunikáció fizikális dimenzióit, úgy egy honlap is nehezen reprodukálhatja közösségi tereinket. A genius loci (hely szelleme) virtuális térbe költöztetése nehéz feladat, ám a templom.ro esetében ez sikeres próbálkozásnak bizonyult. Úgy éreztük, hogy az iskola fizikai valóságának virtuális reprodukálása talán egy picit visszaadhat annak hangulatából is. Így született meg a Porta és a Hirdetőtábla, ahol mindig az újdonságokkal találkozunk. De ezt sugallják az Osztályterem és Tanári nevű menük is, ahol diákoké és hitoktatóké a szó. A honlapon belül az Alma mater menü katolikus iskoláink bemutatkozásának helye. Az Aula, minden alma mater díszelőadásainak, kiválóságot megmutató alkalmainak helyet adó reprezentatív terem a honlapon is az ünnepélyes tartalmak helye. A Műhely menüt a korábbi továbbképzőknek szántuk, illetve olyan tartalmaknak, amelyek módszertani munkánkat mozdíthatják előre. A Könyvtárban az érvényben lévő tantervek, az aktuálisan követett munkatervek, az újabb szerkesztésű hittankönyvek érhetők el, de itt találhatók a Keresztény Szó nyolc évfolyamának nevelés súlypontú lapszámai is. Szerkezet, virtuális tér és üzenet így találkozik egymással a hittan.ro-n és így jön létre a harmónia a templom.ro-val, amely nemcsak a virtuális térben, de a valóságos térben is iskoláink nagyobb, inspiráló testvére.

Nemes István

Múltat és jelent láttató tartalom

A harminc éve szabad hitoktatás megünneplése alkalmat adott a visszapillantásra, az elmúlt évtizedek értékelésére, és ezek nyomán hála és a köszönet fogalmazódott meg a kisfilmekben megszólalók részéről. Az egykori és mostani diákok a hittanórákon, az ezekhez kapcsolódó tevékenységeken, a különböző hittanversenyeken átélt élményeikről számoltak be, amelyek által megtapasztalták Isten végtelen szeretetét, a közösség megtartó erejét. A szülők gyermekük személyiségfejlődéséhez különösen fontosnak tartják a krisztusi értékrendet hirdető iskolai hittanórákat. Az 1990-ben újraindult hitoktatóképzők egykori hallgatói és paptanárai a kezdeti lelkesedésre emlékeznek, de említik a kínálkozó lehetőségeket, a kihívásokat is. Kitartásra és komoly helytállásra volt szükség ahhoz, hogy a hittanóra elnyerje méltó helyét a többi tantárgy között. A hitoktatói vallomásokból, bemutatkozásokból nagyon szépen kirajzolódik a hitoktatás legfőbb célja: a gyermekek személyes istenkapcsolatra vezetése. A hitoktatásban oly fontos szemléletváltás jegyében szervezett módszertani képzésekről szóló tudósítások sokakat indíthatnak saját módszertani kultúrájuk revideálására és bátorítást nyújthatnak a következő ilyen jellegű programokon való részvételhez.

Különösen hálásak vagyunk a főpásztorok bátorító gondolataiért, hiszen szolgálatunkhoz tőlük kapunk megbízást.

Jónak látnánk még néhány interjú elkészítését, de gyermekek, szülők és hitoktatók is küldhetnek további kisfilmeket. Bízunk benne, hogy a hittan.ro-n elérhető több mint száz videó meggyőzi a látogatókat arról, hogy érdemes iskolai hittanra íratni a gyermekeket, a hitoktató kollégák pedig ezekből a kisfilmekből is megerősítést kapnak szép, szent szolgálatukhoz.

Benedek Ramóna

Megjelent a Vasárnap 2021/2-es számában.