Bécsi ösztöndíjban részesülnek a Szent László-líceum diákjai

0
1245
Ösztöndíjasok. Fotó: a nagyváradi egyházmegye honlapja

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum 27 diákja részesül a 2020–2021-es tanévben a bécsi Szent István Egylet ösztöndíjában. Ebből 23 teljes értékű támogatást kap, két testvérpár, azaz 4 tanuló osztott jutalomban részesül.

A világjárványra való tekintettel ebben az évben nem sikerül személyesen kiosztani az ösztöndíjakat. Ettől függetlenül szeretnének köszönetet mondani a nagyszabású támogatásért mindazoknak, akik segítik a tanintézmény munkáját, a megmaradást a felekezeti jellegű, magyar nyelvű oktatásban.

Az ösztöndíjalap az évente megrendezésre kerülő Szent István-bál bevételéből, valamint a közel száz támogató által nyújtott pénzügyi segítségből tevődik össze. Ebben az esztendőben azonban ez a jótékonysági bál elmaradt. Az összeget kizárólag adományokból gyűjtötték össze a támogatók. Erre a célra egy tájékoztató jellegű kiadványt hoztak létre a támogatók.

A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum fennállása óta nagyon sokat köszönhet azoknak, akik támogatták az iskolát. A támogatók közé tartozik a Bécsben működő Szent István Egylet. Az egylet 1918-ban alakult elszegényedett, rászoruló magyarok támogatásának a céljából. Később, 1993-ban létrehozták a Szent István Ösztöndíj Alapot, amelynek célja a mai magyar határokon túl, a volt Magyarország területén élő, magyar nyelven tanuló diákok támogatása lett. 4 ország 12 városában több mint 200 diák részesül évente a Szent István Egylet ösztöndíjában.

Néhai Tempfli József megyés püspök és Fodor József általános helynök közbenjárására az egylet már a megalakulás második évében felajánlotta, hogy támogatni fogja azokat a jó képességű, igyekvő, sokgyermekes családból származó tanulókat, akik tovább viszik majd a keresztény szellemet, s akik méltók tudnak maradni a klasszikus értéknormákhoz. Böcskei László jelenlegi megyés püspök is nagyra értékeli az egylet munkáját és támogatását, és ő maga is jelentős mértékben támogatja az iskolát, szeretettel és különös odafigyeléssel segíti a tantestület, a tanulók és családjaik előmenetelét.

Az egylet ösztöndíjkiutalási alapelvei nem módosultak az alapítás óta. Az ösztöndíjat nyert diáknak – amennyiben a tanulmányi és magatartásbeli eredményei nem változnak jelentősen, illetve nem iskolaelhagyó vagy nem vált iskolát – a Szent István Egylet a középfokú tanulmányai befejezéséig biztosítja az ösztöndíj-támogatást.

Zalder Éva Mária ösztöndíjreferens/a nagyváradi egyházmegye honlapja