Főegyházmegyei gyűjtést szerveznek a csíksomlyói tűzkárosultak számára

2
3983
Húsz ház égett le a tűzben. Fotó: képernyőkép a Székelyhon videójából

A csíksomlyói tűzeset károsultjai számára január 17-én, vasárnap gyűjtést szervez a Gyulafehérvári Főegyházmegye, írja Kovács Gergely érsek 2021/I-es körlevelében. A továbbiakban az elöljáró levelét közöljük.

Lángba borult házakról, menekülő gyermekekről, javaikat menekítő kétségbeesett férfiakról és asszonyokról láthatunk képeket a világhálon a január 7-én történt csíksomlyói tűzvészt követően. A legtöbben a közvetítésekből értesültünk a tragikus eseményről, míg az ott élő, mindenüket elveszítő emberek százai tehetetlenül nézték végig, ahogyan a házuk és javaik a tűz martalékává válnak.

Nemrég ért véget a karácsonyi ünnepkör, amikor újra szemlélhettük, hogy Isten értünk emberré lett és közénk jött, magára vette a mi kicsinységünket, és ebben a kicsinységében összpontosul az a szeretet, amely nem ismer határokat. Isten Krisztusban azzal a kifejezett céllal jött a világba, hogy megmutassa, minden rossz, minden fájdalom, minden szenvedés ellenére Övé – a szereteté – az utolsó szó. Annak ellenére, hogy a rossz jelen van a világban, történnek szörnyűségek, az embereknek szenvedniük kell, Ő állandóan munkálkodik, átalakít, megszentel és megment, még a legnagyobb sötétség közepette is. Ez ad nekünk erőt a 2021. január 7-én történtek után, és minden bajban, szenvedésben. Hisszük és tudjuk, hogy van újrakezdés, feltámadás.

A szenvedésen és a halálon áthatoló, azt legyőző isteni szeretet feltárja előttünk, hogy nem csak a csíksomlyói romok és üszkös fadarabok fölött győzedelmeskedhetünk, hanem a világ minden szenvedése fölött. Isten gondviselésével és embertársaink segítségével.

Örömmel értesültem arról, ahogyan a katasztrófa helyszíne közelében élők azonnal a bajbajutottak segítségére siettek, és ez a segítségnyújtás folytatódik országhatáron belül és azokon kívül is. Segíteni törekszünk mi is, ezért a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2021. január 17-én gyűjtést szervezünk a bajbajutottak megsegítésére.

„Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal” (1 Jn 3,18). János apostol szavai olyan felszólítást tartalmaznak, amelyet minden kereszténynek meg kell hallania. Ferenc pápa a szegények I. világnapja alkalmából írt üzenetében magyarázza az apostol szavait: „A szeretet nem enged kibúvót: aki úgy akar szeretni, ahogyan Jézus szeretett, az ő példáját kell követnie, főként akkor, ha a szegények (bajbajutottak) szeretetéről van szó”.

Lehetőségeink szerint segítsünk a bajbajutottakon, és imádkozzunk értük, hogy a tűzvész szörnyűségében, a veszteségben, a kétségbeesésben is lássák: Isten velünk van, szeretetének fénye eloszlatja a sötétséget és ránk ragyog az emberi együttérzésben.

A gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 számú bankszámlájára utalni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: C.F. 4562770) vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Isten áldását kérem minden szenvedő embertestvéremre és az őket segítőkre.

Gyulafehérvár, 2021. január 8.

† Gergely érsek