Az amerikai püspökök elítélték az erőszakossá fajult washingtoni tüntetést

0
1175
Fotó: CNS
Los Angeles érseke, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának (USCCB) elnöke, José H. Gomez közleményt adott ki január 6-án az esti órákban, melyben elítélte a Capitoliumban, az amerikai törvényhozás épületében zajló erőszakos cselekményeket.

„A jóakaratú emberekkel együtt elítélem a mai napon az Egyesült Államok Capitoliumánál zajló erőszakos cselekményeket. Mi, amerikaiak nem ilyenek vagyunk. Imádkozom a Kongresszus tagjaiért, a Capitolium és a rendőrség munkatársaiért és mindazokért, akik a rend és a közbiztonság helyreállításáért küzdenek.

A békés hatalomátadás ennek a nagyszerű nemzetnek az egyik védjegye. Ebben a nyugtalanító pillanatban ismét el kell köteleznünk magunkat demokráciánk értékei és elvei mellett, és egy nemzetként egybegyűlnünk Isten színe előtt. A Szűzanya szívére bízom valamennyiünket. Ő vezessen minket a béke útján, nyerje el nekünk a bölcsességet és a valódi hazafiság és hazaszeretet kegyelmét.” [USCCB közlemény]

Számos katolikus püspök reagált a drámai eseményekre, köztük Baltimore érseke, William E. Lori, aki közleményében így írt: „Nehéz a szívünk, látva ezt a megdöbbentő és törvénytelen tüntetést nemzetünk fővárosában. (…) Buzgón könyörgünk a békéért, és hogy Isten oltalmazza hazánkat, törvényhozóinkat és mindazokat, akik valamilyen módon veszélybe kerültek ezen a rettenetes napon. A békeszerető, jóakaratú amerikaiak fogjanak össze mindenhol az országban, hogy újra megszülessen a béke, a kiengesztelődés, hogy megsebzett és megtört nemzetünk a gyógyulás útjára léphessen, egy és oszthatatlan maradjon Isten színe előtt.”

A Capitolium elleni támadást elítélte több más főpásztor és egyházi szervezetek vezetői is. Justin Welby anglikán érsek figyelmeztetett: „Sokat tanulhatunk a Washingtonban látott jelenetekből.” Mindenkit arra hívott, „imádkozzunk az Egyesült Államokért, amely a demokrácia legnagyobb védelmezője volt, ma azonban hatalmas megrázkódtatást él át. Isten áldja meg Amerikát békével és kiengesztelődéssel.”

Forrás: USCCB.org; CNS/Magyar Kurír