Karácsonyi ünnepkör a járvány ideje alatt

0
2135
Kérik a papokat és híveket, hogy vegyék komolyan a szabályokat. Illusztráció: Pixabay

Karácsonyra készülve azzal kell szembesülnünk, hogy a világjárvány miatt hitünk egyik legfontosabb igazságát, a megtestesülést nem tudjuk rendes körülmények között megünnepelni – írja Kovács Gergely gyulafehérvári érsek 2020./XII. körlevelében, amelynek vonatkozó részét az alábbiakban közöljük. Az egyházi vezetők azon kérésére, hogy tegyék lehetővé az ünnep méltó megtartását, a vallásügyi államtitkárság 2020. december 4-én tette közé ezirányú rendelkezéseit. Kérik a papok és hívek figyelmét, hogy vegyék komolyan az alábbi meghagyásokat, szabályokat és tartsák meg azokat.

1.           A szentmiséket meg lehet tartani a templomban, a templomon kívül vagy egyaránt mindkét helyen. Az így tartott liturgiákon hívják fel a hívek figyelmét a kötelező távolság betartására: bent 2 méter, kint 1,5 méter.

2.           A jelenlévők fertőtlenítsék a kezüket.

3.           Kötelező a maszk helyes viselése.

4.           A kiskorú gyerekek a szülők mellett maradhatnak.

5.           A plébános vagy megbízottja(i) figyeljen(ek) oda a rendelkezések szigorú betartására.

6.           Minden szentmise után fertőtlenítsék azon felületeket, amelyekhez hozzáértek (kilincseket, korlátokat, székeket, stb.).

7.           Mindazok, akik a betegség tüneteit érzik (köhögés, láz, megfázás), maradjanak otthon.

8.           A nagyobb közösségekben, ahol a templomok megtelnek, lehetőség szerint végezzenek több misét, hogy mindenki szentségekhez járulhasson. Ferenc pápa Evangelii Gaudium apostoli buzdításának 138. pontja azt írja: „A homília nem lehet szórakoztató látványosság, nem igazodhat a média eszközeinek logikájához, hanem lelkesedést és értelmet kell adnia az ünneplésnek. Egészen sajátos műfaj, amiatt, hogy egy liturgikus ünneplés keretében hangzik el; éppen ezért rövidnek kell lennie, és kerülnie kell, hogy konferenciabeszédnek vagy előadásnak tűnjön. Lehet, hogy a prédikáló képes a nép figyelmét egy órán át fenntartani, de így az ő szava fontosabbá válik, mint a hit ünneplése. Ha a homília túl hosszúra nyúlik, a liturgikus ünneplés két jellegzetességét károsítja: a részei közötti harmóniáját és a ritmusát. Amikor a prédikáció a liturgia keretében hangzik el, akkor az Atyának tett felajánlás részeként és a Krisztus által az ünneplésben kiárasztott kegyelem közvetítőjeként ölt testet. Ez megköveteli, hogy a prédikáció a közösséget is, a prédikátort is a Krisztussal való – az életet átalakító – eucharisztikus egyesülés felé irányítsa. Megkívánja, hogy az igehirdető szava ne foglaljon el túl nagy teret, hogy ily módon az Úr jobban ragyoghasson, mint a szolga.”

9.           A gyóntatást olyan helyeken szervezzék meg, ahol lehet szellőztetni, fertőtleníteni. Tartsák be a tisztes távolságot.

10.         A betegeket, akik hívják, látogassák meg. Elővigyázatosan, felelősségteljesen lépjék át minden ház küszöbét.

Az óvintézkedéseket látható helyen, a templomok bejáratánál is kifüggesztik.

Nagyváradi egyházmegye: leleményes karácsony

A karácsonyi ünnepkör megszervezéséhez leleményességre buzdítja a lelkipásztorokat és munkatársaikat Böcskei László nagyváradi megyés püspök Krisztus Király ünnepére írt körlevelében. Az erre vonatkozó részletet közöljük a körlevélből:

Advent első vasárnapjával új egyházi évet kezdünk, egyben a karácsonyra való előkészületnek idejéhez érkezünk. Már tudhatjuk, hogy az idei advent és az idei karácsony nem lesz olyan, mint az eddigiek. A szigorított járványügyi előírások miatt a vallásosságunkhoz tartozó sok szokást és gyakorlatot át kell rendezzünk vagy éppen el kell hagynunk. Mivel a következő hetek előreláthatóan nem hoznak lényeges enyhítéseket, komolyan foglalkoztat bennünket, hogy a lehetőségekhez mérten, közösségeinkben megteremtsük az adventi és majd a karácsonyi hangulatot. A lelkipásztorok és munkatársaik leleményességére van bízva a karácsonyi ünnepkör programjainak megszervezése. Fontos, hogy ebben az időben különleges üzenettel szólítsuk meg híveinket, megéreztetve velük, hogy a fizikai távolságtartás ellenére is összetartozunk, figyelünk egymásra, segítünk egymáson, és ahol lehet, elvisszük egymáshoz Jézus Krisztus megtestesülésének örömhírét.

A szatmári egyházmegye templomainak karácsonyi miserendje

Ahogy egész évben, a szentmiséken való részvétel karácsonykor is lelki életünk központi része. Azért, hogy a hívek könnyen értesülhessenek a római katolikus templomok karácsonyi miserendjéről, a szatmári egyházmegyében idén is összeállították a szenteste, karácsony első és másodnapja, az óév utolsó, és az újév első napja szentmiséinek programját. A lista ami ITT érhető el ugyanakkor nem teljes és helyenként időpont-változtatások is lehetségesek.