Segédanyag az otthoni készülethez – advent 4. vasárnapjára

0
1791

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Irodáját kértük fel, hogy az advent időszakára otthonunkban, családi körben, gyermekekkel is jól használható segédanyagot állítsanak össze.

Minden hétre egy téma köré építjük fel az ünnepi készülődésünket, a témát a vasárnapi szentírási részek alapján választjuk ki, akárcsak a heti mottót is, amelynek célja, hogy minél jobban elmélyüljünk a hét témájában.

Javaslat: a hétre választott szentírási mottót kiírhatjuk egy nagy lapra, kiragaszthatjuk jól látható helyre, hogy figyelmünk minél gyakrabban erre irányuljon nap közben is, nem csak imaidőben.

Advent 4. hete

Téma: „Legyen nékem a te igéd szerint” (Lk 1,38).
A hét szentírási mottója: „Ne félj, kegyelmet találtál Istennél!” (Lk 1,30)

Javasolt tevékenységek

Adventi gyertyagyújtás
Heti jó cselekedetek
Közös esti énektanulás
A szeretet művészetének gyakorlatai

1. Az adventi gyertyagyújtás menete

ELŐKÉSZÜLET

A gyertyagyújtásra lehetőleg szombat este kerüljön sor, amikor kint már sötét van. A szobában rakjunk rendet, és készítsük elő úgy, hogy tükrözze: ez igazi ünnep. A koszorút tegyük középre. Készítsük elő az énekszövegeket és a Szentírást. A gyertyagyújtás kezdetén oltsuk el a fényeket a szobában. A kezdőének alatt meggyújtjuk a gyertyát, és annak fényénél olvassuk a Szentírást.

Az imát az édesapa vezeti, az elmélkedést az édesanya olvassa fel, a könyörgést egy nagyobb gyerek.

KERESZTVETÉS: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében

ÉNEK:

Harmatozzatok, égi magasok!
Téged vár epedve a  halandók lelke,
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

Mert az emberek ott tévelygenek,
Hol te égi fényed nem vezérli őket,

Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

SZENTÍRÁSI RÉSZ: Az angyal belépett Máriához, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” (Lk 1,28-38)

ELMÉLKEDÉS

Ma este már négy gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. Ez jelzi, hogy már közel van a nap, amikor azt ünnepeljük, hogy Isten hozzánk hasonló emberré lett. Figyelmünk a karácsonyig hátralevő néhány napon Szűz Máriára irányul, aki igenjével készségesen válaszolt Isten tervére. Pedig képtelennek tűnő, emberileg felfoghatatlan dolgot kért tőle Isten. Mária szíve mégis készséges volt. Nem habozott, nem köntörfalazott, nem az esélyeket méricskélte, hanem igent mondott. Bízott abban, hogy Isten a lehetetlen helyzetben is reményt tud kelteni. Az ő példája minket is keresztülvezethet a nehézségeken. Amikor megtorpanunk, mert úgy érezzük, hogy egy feladat meghaladja képességeinket, akkor jusson eszünkbe Mária igenje. Ne abból induljunk ki, hogy mire vagyunk képesek a magunk gyengeségében, hanem azt nézzük, hogy mit kér tőlünk az Isten. Az elkövetkező héten figyeljünk arra, hogy szeressünk mi is úgy, ahogy a Szűzanya. Legyünk készségesek és nyitottak Isten szavára, és legyünk következetesek, ahogy a Szűzanya, aki a megpróbáltatások idején is állta szavát: „Legyen nekem a te igéd szerint.”

KÖNYÖRGÉSEK: Az előimádkozott rész után közösen mondjuk: Add kegyelmedet, Urunk!

Hogy mindig készségesek legyünk szavaidra igent mondani; 
Add kegyelmedet, Urunk!
Hogy a te jóságod és szereteted költözzön a mi szívünkbe;
Add kegyelmedet, Urunk!
Hogy minél jobban együttműködjünk a tőled kapott kegyelmekkel;
Add kegyelmedet, Urunk!
Hogy a megpróbáltatások és nehézségek idején is hűségesek legyünk jó elhatározásainkhoz;
Add kegyelmedet, Urunk!
Hogy igyekezzünk mindig a rosszat jóval legyőzni;
Add kegyelmedet, Urunk!

APA: Miatyánk… Üdvözlégy…

BEFEJEZÉS: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítővagy más ismert adventi ének.

2. Heti jó cselekedetek

Az adventi időben jó cselekedetekkel is készítsük szívünket Jézus fogadására. A következő listából minden családtag választhat egy-két feladatot, amelyet feljegyez magának, és azt a hét folyamán igyekszik elvégezni. Esténként megbeszélheti a család, kinek mennyire sikerült a jó cselekedeteket megvalósítani.

A feladatsorban mindig van egy közös családi feladat is, amelynek elvégzését különösen ajánljuk. (A listát saját ötletekkel kiegészíthetjük.)

Adventi jó elhatározások

– minden nap elmegyek a rorátéra;
– imádkozom a betegekért, a karanténban levőkért;

– egyedül kitakarítom a szobámat;
– lemondok a tévéről;
– megkérdezem a plébánosomat, mit segíthetek az egyházközség karácsonyi készületében;
– felhívok vagy üzenetet írok valakinek, akit elhanyagoltam;
– közösen barkácsoljunk apró díszeket (vagy süssünk mézeskalácsot, aprósüteményt), ezekből ajándékcsomagot készíthetünk egy, a járvány miatt nehéz helyzetben levő család számára.

3. Közös esti énektanulás

A héten esténként elismételhetjük az adventi énekeket, megpróbálhatjuk hangszeren is eljátszani (akár egyszerű, otthon készített ritmushangszerekkel kísérni). Akiknek kedvére van a  közös éneklés, azok számára javaslunk még egy szép adventi éneket megtanulni:

Az Úristen Ádám atyánknak,
Kegyes vigasztalásnak:
Megígérte jövetelét a Messiásnak.

És az álnok kígyónak mondta
A szép paradicsomba:
Megtöri majd kevély fejed egy asszony magva.

Megmondotta Bálám próféta:
Csillag kél e világra
A Jákobnak nemzetéből, világ javára.

Zsoltárokban szent Dávid ajka
Ekképp szólott bíztatva:
Székében fog uralkodni királyi magva.

Izajás is így jövendöle:
Imé, Jessze gyökere
Vesszőt terem új virágnak nevelésére.

A vesszőnek drága virága,
Csillag tiszta világa,
Dávid magva: Máriától jött e világra.

Ám arról is megemlékezünk,
Bízó szívvel készülünk:
Eljön újra világ végén, s megítéltetünk.

Kérjük azért mindnyájunk Urát,
Lelkünk kegyes bíráját,
Állítsa majd jobbja felől hívei nyáját.

4. Szeretet művészetének gyakorlatai

Az adventi készülethez egy érdekes gyakorlat-sorozatot javaslunk: a keresztény szeretet művészetének gyakorlását. Igen, meg kell tanulni szeretni, mert a keresztény szeretet művészet, amelyet minden kereszténynek ismernie kell. Ez pedig tudást és erőfeszítést igényel, és ha ez így van, akkor gyakorolni kell. Chiara Lubich a szeretet hat megélési módját emeli ki, amely a szeretet dobókocka segítségével könnyen gyakorolhatóvá válik:

• mindenkit szeretek,
• elsőként szeretek,
• szeretem az ellenségemet,
• Jézust szeretem a másikban,
• úgy szeretem a másikat, mint önmagamat,
• különösen szeretjük egymást.

Ez nagyszerű lehetőség a karácsonyra való felkészülésünkre. A mi adventi gyakorlatsorunknak az a célja, hogy minden héten a dobókocka egy-egy kiválasztott oldalát gyakoroljuk be, és a család minden tagja ugyanezt gyakorolja. Karácsony elteltével lehet majd folytatni a gyakorlást, minden hét elején  (vagy akár minden reggel) minden családtag dob a dobókockával, és a saját kapott gyakorlatát éli meg a hét folyamán. Napközben vissza-vissza lehet térni a reggeli induláshoz, és ha szükséges, újra meghozzuk a jó elhatározásunkat, melyet a dobókocka üzenete alapján tettünk.

ELŐKÉSZÜLET

• Kartonból készítsük el az alábbi minta alapján a dobókockát. (A szaggatott vonalak mentén nem vágjuk ki, csak hajtogatjuk.)(Szeretet dobókocka digitális formában.)
• Ajánljuk, hogy a családtagok egyenként addig dobjanak, amíg a javasolt oldal kerül felül. Lehet számolni, hogy kinek hányadik dobásra sikerült ezt elérni.
• A családtagok az esti közös imánál hálaadással osszák meg a napi tapasztalatukat. A felnőttek leírhatják, a gyerekek lerajzolhatják. Így gyűjthetjük a jó cselekedeteket Jézusnak karácsonyi ajándékként! Beszélgetésünket segíthetik a következő kérdések: Kit sikerült ma szeretni? (Kedves lenni, segíteni, jót tenni, türelmes lenni hozzá, örömet szerezni neki, megvigasztalni, adakozni, játszani vele stb.) Milyen jót tettem neki? Milyen jó elhatározásaim vannak, kinek akarok jót tenni?

Advent negyedik hete: Jézust szeretem a másikban

„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tetettek, velem tettétek” (Mt 25,40).

Az igazi szeretet azt kéri, hogy Jézust lássuk az embertársunkban, mert mindenkiben ott van Jézus, akivel találkozunk. Ő mondta az utolsó ítéletről, hogy magának tart mindent, ami jót vagy rosszat teszünk a többieknek. Az ítélete talán nem az, hogy folytonosan azt ismétli: „Nekem tetted”?

Ezt tehát jól a szívünkbe kell vésni, hogy amit másoknak teszünk, azt úgy kell tenni, mintha Jézusnak tennénk, mert Jézus ott rejtőzik a felebarátunkban. Kapcsolatainkat a szeretet kell hogy jellemezze. Reggeltől kezdve ezzel az elhatározással kell élnünk egész estig, akár otthon vagyunk, akár az óvodában, iskolában, üzletben, bárhol dolgozunk, bármit dolgozunk, port törlünk, söprögetünk, tanítunk, oktatunk, irányítunk, bevásárlunk. Szerethetjük Jézust akkor is, amikor megírunk egy levelet, felhívunk valakit telefonon, részt veszünk egy előadáson. (Ch. Lubich)

Előfordul, hogy nehéz szeretni egyes személyeket viselkedésük miatt vagy természetükből kifolyólag. Ilyenkor gondoljunk arra, hogy ott van Jézus benne, s őt szeressük abban a személyben. Ezáltal megnyitjuk az ő szívét is, és szeretetünkkel megváltoztathatjuk a viselkedését.

Egy óvodás gyerek tapasztalata: „Játék közben eszembe jutott, hogy azt dobtuk a kockával: Jézust szeretem a másikban. Akkor lemondtam a kocsimról és L-nek adtam, hogy örömet szerezzek neki. Ő pedig nagyon boldog volt.”

Feladat: Olvassuk fel az alábbi mesét. A mese elmondása után beszéljük meg a gyerekekkel, hogy mi tetszett a történetből és miért. Milyen jót tett Beni, és mi lett a következménye? Milyen jót tehetünk egymásnak, hogy Jézusnak örömet szerezzünk?

Minden jó cselekedet számít! Jézus nagyon örvend minden kis jótettnek!

Ezt követően a gyerekek elkészíthetik a mese főszereplőjét, a kis lovacskát. Tetszés szerint kiválaszthatják, hogy melyik technikával készítik el (papír, parafadugó, fonal, csipesz). Az elkészítési módok ITT, ITT, ITT és ITT találhatók.

A mese címe: Beni és a cirkusz

Beni egy vándorcirkusz plakátját vette észre biciklizés közben, egy villanyoszlopra ragasztva: „Jöjjenek, itt a cirkusz! Krokodil! Kígyók! Idomított kutyák és majmok!”

Megkérte a nagymamáját, hogy menjenek el és nézzék meg az előadást.

A kopott sátor a falucska vásárterén állt, odabicikliztek. Pár gyerek álldogált a cirkusz előtt este hét előtt pár perccel. Kívül egy lakókocsiban ült a jegyszedő, a bejáratnál több cirkuszos fiú állt. A legnagyobb azt mondta:
– Nem biztos, hogy megtartjuk az előadást. A délutáni műsor elmaradt érdeklődés hiányában. Ha most többen érkeznek, csak akkor lesz cirkusz.

Végül jöttek még nézők, így kinyitott a pénztár, jegyet vettek, majd Beni és a nagymamája bement a cirkuszba. Leültek a kopott műanyag székekre, a fűből hangyák másztak a zoknijukba, de a műsor mindenért kárpótolta őket. Kevés volt a néző, de annál lelkesebben tapsoltak. A kutyák karikákon ugráltak át, a bekötött szájú krokodilt és a kígyókat meg lehetett simogatni. A jegyszedő volt a porondmester, a cirkuszos fiúk voltak a zsonglőrök, bűvészek, bohócok, artisták és állatidomárok is.

Amikor az előadás után hazafelé indultak, Beni észrevett egy feliratot az egyik lakókocsin: Eladó póniló! Érdeklődni a cirkuszban.

Beni elkezdte győzködni a nagymamáját, hogy vegyék meg a lovacskát. Nagypapánál jól elfér, ő pedig akkor lovagolhat, amikor csak akar. Nagymamája megkérdezte a cirkusz vezetőjét, miért árulják a lovat.

– A cirkusz elszegényedett. El kell adnunk, mert pénzre van szükségünk. Pedig nagyon a szívünkhöz nőtt ez az öreg jószágocska. De az embereket jobban érdekli a krokodil és a majmok, mint a póniló – mondta szomorúan a cirkusz vezetője.

– Vegyük meg, vegyük meg! – kérlelte a nagymamáját Beni.

– Jobbat tudok! – mondta Beni nagymamája. – A cirkusz holnap is itt lesz. Vedd rá minél több társadat, hogy jöjjenek el! Ha ők is vesznek jegyet és ajánlják a cirkuszt másoknak, akkor lesz pénzük és nem kell eladniuk a szeretett lovat.

Így is lett. Beni körbe biciklizte a falut, és minden osztálytársának, barátjának elmondta, micsoda cirkuszt látott! Másnap tolongtak a gyerekek, annyian voltak, hogy pótelőadásokat is kellett tartani. A vándorcirkusz jó ideig a faluban maradt, és a lovacskát is nagyon sokan megsimogatták. Így lett pénz, és nem kellett eladni. Amikor a cirkusz tovább utazott, mindenhol megelőzte érkezését a lovacska híre, aki a cirkusznál maradhatott.

További javaslatok az adventi készületre

Hajlák Attila-István plébános adventi lelkigyakorlata napról napra ITT követhető.
Adventi készület fiatalok számára a FIF-től.
Házaspárok adventje a családpasztorációs központtól.

Összeállította: Molnár Izabella
Közreműködött: Csergő Csilla