Az Eucharisztia közösséget szül

Lelki napok egyházi szolgálattevőknek

0
3437
Fotó: Csergő Csilla

A Gyulafehérvári Egyházmegyében 2010 óta három turnusban közel 100 munkatárs, köztük 43 akolitus és három lektor végezte el a lelkipásztori munkatársképzést. A végzettek számára az egyházmegye pasztorális irodája évente szervez továbbképzést annak céljából, hogy élő maradjon a kapcsolat a különböző helyeken szolgáló munkatársak között, illetve hogy tapasztalatcserére is alkalom nyíljon.

Ebben az évben a járványhelyzet miatt még fontosabbá vált a lelki feltöltődés és a tapasztalatcsere. A végzettek elmondásuk szerint saját magukon fájón tapasztalják azt, hogy a templomtól, az Oltáriszentségtől és az egymástól való fizikai távolság miatt „ellangyosodott” a lelkesedésük: az online szentmisék, a lélekben való áldozás nem pótolta az élő kapcsolat intenzitását. Az Oltáriszentség előtt átélt élő kapcsolat pótolhatatlan. Akik önkéntes munkatársként dolgoznak az egyházban, sokféle szolgálatot vállalva, azok is érzik magukban ezt az égető hiányt. Márpedig ha a szolgálattevők nem töltik fel kellően az erőforrásaikat, nem tudnak igazi lélekkel másokat szolgálni.
Ezért fontos, hogy olyan alkalmakat teremtsünk számukra, ahol ha kevesebb interakcióval, valamint távolságtartással, de a személyes jelenlét, az Oltáriszentséggel való kapcsolat élő lehet. Ezért a lelki programokat a templomban zajló szentségimádás köré építik.

Az első ilyen alkalom a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánián volt megtartva, az itteni évfolyam húsz végzettjének részvételével, akik hitoktatóként, plébániai munkatársként, csoportvezetőként szolgálnak az egyházközségben.

A csoportos foglalkozáson Ferenc pápa szentmiséről szóló katekézise volt az elmélkedés vezérfonala. Kreatív módszerrel dolgozták fel a téziseket: kettes csoportokban ugyanazt a tézist tanulmányozták át, kiválasztva annak személyesen hozzájuk szóló üzeneteit, majd ezt páronként megosztva egymással. Ezután négyes, majd nyolcas csoportok formálódtak, egymással megosztva a tanulmányozott téziseket. A nyolcas csoportok plakát készítésével, szimbólumok, címszavak, alapgondolatok megfogalmazásával rögzítették a megismert, elsajátított üzeneteket és egymásnak be is mutatták plakátjaikat.
A közös munka, az eucharisztia közösségteremtő szerepéről való elmélkedés igazi ráhangolódásként szolgált a szentségimásba való bekapcsolódáshoz, amely a program csúcspontja volt.

Molnár Izabella